Strikkeklub

Håndarbejde

Håndarbejds/strikkeklubben mødes

Mandage i lige uger kl. 19.00,

Kontaktperson:

 Else Lund 2785 5787

Valgforsamling d. 17. september kl. 19.00 i sognehuset 

I år er der menighedsrådsvalg, hvor der vælges medlemmer for de næste 4 år.

I Øls Hørby Døstrup sogne er vi nu 2.632 medlemmer af Folkekirken. Menighedsrådet har 13 medlemmer, og vi skal derfor vælge 13 personer til det nye menighedsråd. Alle medlemmer er ifølge reglerne for menighedsråd på valg.

Valg til menighedsrådet foregår ved valgforsamlingen d. 17. september kl. 19.00 i sognehuset Løgstørvej 71. Her kan du møde op og gøre sin stemme gældende.

Blandt de aktiviteter, der har været i den forgangne valgperiode, kan vi bl.a. nævne det nye blytag på koret i Døstrup kirke, det nye tag på præsteboligen, gårdbesøg på Langbakgård, børnegudstjenester med meget mere.

Vi er et godt menighedsråd, hvor mange har lyst til at fortsætte det spændende arbejde, og derfor har vi brug for et mindre antal nye kandidater. Vi vil opfordre alle interesserede i at møde op til valgforsamlingen, hvad enten man har lyst til at stille op til menighedsrådet eller blot ønsker at bakke op om rådets arbejde. Menighedsrådet er vært med en øl eller vand.

Med de bedste sognehilsner

Øls Hørby Døstrup menighedsråd