Forside

Så er alle pladser besat

Det er nu fundet medlemmer til alle pladser i menighedsrådet.
Se navnene på medlemmerne her.


Aflyser arrangementer i november

I lyset af udviklingen i situationen omkring corona har menighedsrådet besluttet at aflyse to arrangementer i november. Det drejer sig om:
Filmaften planlagt til torsdag 5. november.
Formiddagskaffe for mænd planlagt til torsdag 12. november.


Se billeder fra friluftsgudstjenesten

Søndag 16. august var der gudstjeneste i det fri bag Døstrup Kirke og med udsigt over møllesøen. Se billederne her:Konfirmandtilmelding

Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID.
 
Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på atb@km.dk tlf. 98520034
På forhånd tak.

Anders Tranholm-Bjerg
Sognepræst i Øls-Hørby-Døstrup pastorat
Løgstørvej 71 9500 Hobro
atb@km.dk
98520034


Så lykkedes det: 43 unge blev konfirmeret

Efter aflysning, et amputeret konfirmandforløb og usikkerhed om datoen lykkedes det endeligt for de unge i Øls, Hørby og Døstrup Sogne. I weekenden 13. og 14. juni var der konfirmationer i alle tre kirker for i alt 43 konfirmander.

Alt er som bekendt ikke helt, som det plejer. Begrænsning på deltagertallet i de kirkelige handlinger betød, at hver konfirmand måtte have færre gæster med. Så uden for kirkerne stod bedsteforældre og andre slægtninge klar med blomster, kamera og kram til de unge, da de trådte ud i solen.

Se flere billeder fra konfirmationen i Hørby Kirke søndag 14. juni.


Kirkegården har fået insekthotel

Med hjælpe fra børn i Døstrup Børnehus har Døstrup Kirkegård fået nogle insekthoteller. Læs mere


Kirkerne er åbne igen!

Fra 18. maj er kirkerne åbne igen. Det betyder, at der kan fejres gudstjeneste med både salmesang og altergang. Der er dog stadig begrænsninger på, hvor mange kirkegængere vi må tage imod.

 
Tallene er:
Øls: 17 personer
Hørby: 14 personer
Døstrup: 15 personer
 
Til konfirmationer gælder særlige regler. Konfirmandforældre er blevet informeret herom i en særskilt mail.
 
Den første gudstjeneste er Kr. Himmelfartsdag 21. maj kl. 9.00 i Hørby kirke v. Jørgen Pontoppidan. Søndag kl. 24. maj er der højmesse kl. 10.15 i Døstrup kirke, også v. Jørgen Pontoppidan.
Pinsedag er jeg selv tilbage ved roret.
 
Jeg håber, at I vil støtte op om vores gudstjenester, nu hvor det endelig kan lade sig gøre at komme i kirke igen.
 
Med venlig hilsen
Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst

Konfirmanderne får travlt med de sidste forberedelser

Så er freden forbi! Fra og med uge 22 starter undervisningen op igen. Det er MEGA vigtigt, at alle kommer, da der er mange ting, vi ikke har nået endnu, skriver sognepræsten i en besked til de unge mennesker, som på grund af corona-nedlukningen fik afbrudt deres undervisningsforløb.
Konfirmationerne afvikles 13. og 14. juni. Der er fortsat begrænsninger på antallet af gæster
 

Besked vedrørende konfirmation i 2021

Ny klasseinddeling for de nuværende 6. klasser på Rosendalskolen ændrer ikke på konfirmationsdatoer i 2021. Læs her


Mens virus-krisen lukker kirkerne: Se og hør præstens prædiken på Youtube

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg  laver små prædikener over søndagens tekst. Klik her og se videoerne.


Dameaften i sognehuset

Læs om et velbesøgt arrangement og se billeder. 


Konfirmationer udsættes til juni

På grund af coronavirus er alle gudstjenester aflyst indtil videre.
Det er fortsat muligt at foretage begravelser i kirkerne.
Højeste deltagerantal ved begravelser: Øls 17, Hørby 14, Døstrup 15.
 
Planlagte dåbshandlinger og vielser kan gennemføres.
Højeste deltagerantal ved dåb og vielser: 8.
 
Konfirmationerne d. 8. og 10. maj udskydes til efter pinse i henhold til biskoppernes retningslinjer af 18.3.2020. De nye konfirmationsdatoer er med forbehold for, at der kommer nye udmeldinger fra biskopperne:
Lørdag d. 13. juni 2020 (konfirmander fra 8. maj)      
Hørby 9.00 Konfirmander fra Hørby sogn fra C-klassen
Døstrup 10.15 Alle konfirmander fra Døstrup sogn
Hørby 11.30 Konfirmander fra Hørby sogn fra A-klassen
Søndag d. 14. juni 2020 (konfirmander fra 10. maj)     
Hørby 10.15 Konfirmander fra Hørby sogn fra B-klassen
Øls 11.30 Alle konfirmander fra Øls sogn
 
Konfirmandforberedelse, minikonfirmandundervisning, kirkekor, børnesorggruppe og babysalmesang er aflyst indtil videre.
 
Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst

Coronavirus aflyser gudstjenester

På grund af coronavirus er alle gudstjenester aflyst indtil videre.
 
Det er fortsat muligt at foretage begravelser i kirkerne. Planlagte dåbshandlinger og vielser kan gennemføres. Bemærk: Højeste deltagerantal 50.
 
Konfirmationerne 8. og 10. maj gennemføres som planlagt. Det kan dog blive nødvendigt at lave yderligere begrænsninger i antallet af gæster, hvis der stadig er coronavirus i omløb.
 
Konfirmandforberedelse, minikonfirmandberedelse, kirkekor og babysalmesang er aflyst indtil videre.
 
Konfirmandernes tur til Sydslesvig er aflyst.

FDF’s Pilte besøgte Hørby Kirke

FDF Hobros Pilte, som er i alderen 9-11 år, har været på besøg i Hørby Kirke. Her viste præsten Anders alle børnene rundt, og han modtog en masse gode spørgsmål fra de nysgerrige Pilte.

De så hvordan døbefonten så ud og snakkede med Anders om, hvordan man blev døbt i gamle dage og i nutidens Danmark. Der blev snakket om, hvor forskellige kirker er både ude og inde, bl.a. loft, gulv, vægge, farverne m.m. Der blev heriblandt snakket om forskellen på Hobro kirke og Hørby kirke.

Anders lavede nogle små opgaver til piltene, hvor de skulle tælle bænkene i kirken og komme med et bud på, hvor mange personer kirken kan rumme, samt læse den skrevne tekst der står på prædikestolen. De fik også lov til at se kirken oppe fra prædikestolen. Piltene er i gang med at tage Kristendomsmærket, som handler om at se kirken og høre om kristendom.
En stor tak til Anders og Hørby Kirke.

Rasmus Pihl Andersen, FDF Hobro


Om Mandefald og selvrespekt

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg skriver om DR-dokumentaren Mandefald, der handler om en gruppe enlige mænd uden arbejdet og uddannelse. Der er ingen, som forventer sig noget af denne gruppe, og det er netop det, der er problemet. Hvis først folk holder op med at forvente noget af én, så mister man for alvor sin selvrespekt. Læs mere


Minikonfirmander hygger sig

Minikonfirmanderne mødes i konfirmandstuen hver fredag efter skole. Her er det Ane, Karla og Signe fra 3B, som er i færd med at lave bønneblade.

Se flere billeder her


2020 er et valgår

2020 er valgår, og vi skal afprøve den nye valglov. Menighedsrådet
inviterer til orienteringsmøde i Sognehuset den 12.maj kl. 19, hvor vi vil fortælle om det arbejde, vi laver, i de forskellige udvalg og i menighedsrådet
som helhed.

Menighedsrådsformand Elin Juul Hedegaard skriver om nyt fra menighedsrådet.


Når vi savner dem, vi har mistet

Julen er familiens fest, hvor vi samles og danser om juletræet. Men julen er også den tid på året, hvor man mærkes allermest tydeligt, hvis der er nogen i kredsen, der mangler. Som oftest er det en bedstefar eller oldemor, der er faldet bort i årets løb. Men det sker også, at det er en mor eller far, som ikke er der mere. Eller måske endda et barn.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg skriver om sorggruppen.


Kirkegårde klædt på til juletiden

Kirkegårdene i Øls, Hørby og Døstrup ligger lige nu i deres smukke vinterdragt med grandække over de golde jorde.

Før i tiden kostede det graverne ondt i knæ og rygge af at ligge på hug for at pynte de små matrikler med nobilis og nordmannsgran.

Sådan er det ikke længere. Læs artiklen om grandækning her.


Nyt fra menighedsrådet december 2019

Læs her


Sorggruppe for børn i Hobro og omegn

Bag sorgruppen står familie- og psykoterapeut Hanne Dige Baagø (tv), menighedsrådsmedlem Rita Hansen, menighedsrådsformand Elin Juul Hedegaard og sognepræst Anders Tranholm-Bjerg. Foto: Line Lykkegaard Skou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 6. november starter en sorggruppe for børn i Hørby sognehus Løgstørvej 71. Formålet med gruppen er at skabe et forum, hvor børn kan tale om sorgen ved at miste en forælder eller søskende.

 
Lederne af gruppen bliver familie- og psykoterapeut Hanne Dige Baagø og sognepræst Anders Tranholm-Bjerg. Man behøver ikke at være medlem af Folkekirken for at deltage, og tilbuddet er gratis.
 
Henvendelse kan rettes til Hanne på baagoehanne@gmail.com eller til Anders på atb@km.dk. Det er Øls-Hørby-Døstrup menighedsråd, der står bag sorggruppen.
 

 

Høstfest for børn – se billederne

Tirsdag  17. september var der høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke.

Minikonfirmanderne havde pyntet kirken med æbleansigter og korn.

Efter gudstjenesten var der fællesspisning i forsamlingshuset.

Se flere billeder


 

Tilbage til dåbsstedet

Dagny er 100 år og bor i Hvidovre. For nyligt var hun på en tur tilbage til barndommens land, og det var en stor glæde for hende at gense Døstrup Kirke, hvor hun blev døbt. Læs historien.


 

 


Nu ringer automatikken med klokken i Døstrup

Døstrup Kirke har fået installeret automatisk ringesystem, så graver Tove Møller skal ikke længere trække i rebet.

Læs om de nye klokketider og se billederne her.


Nyt fra menighedsrådet, juni 2019

Læs her


Nye bånd knyttes

Foto: Erling Mortensen

Når gamle bånd brister, må man knytte nye til erstatning. Brexit står for døren, men her i provstiet står vi fast på at bevare det dansk-engelske samarbejde.

Søndag 24. marts i Hobro kirke blev der underskrevet en venskabsaftale mellem Hobro-Mariager og Dereham provsti i England. Venskabet mellem vore to provstier har udviklet sig gennem årene med flere gensidige besøg af både præster og menighedsrødder. Venskabsaftalen blev underskrevet af den engelske præst Dominique Turnham og vor egen provst, Jørgen Pontoppidan. Samtidig blev aftalen underskrevet i England af sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen på vores provstis vegne samt af den engelske provst.

Med aftalen forpligter vore to provstier sig til at fortsætte det gode samarbejde og holde forbindelsen ved lige på tværs af Nordsøen. Det kan nok være nødvendigt i disse brexit tider…


En handicapvenlig by

I Hamborg ligger bydelen Alsterdorf. Straks når man kommer til byen, mærker man, at det er et ganske særligt sted. Går man på byens torv, opdager man, at der er små forhøjninger af metal mellem brostenene. Det er for, at blinde lettere kan finde vej.  Henne i pølsevognen bliver man betjent af en mand, der tydeligvis er udviklingshæmmet, men ikke desto mindre virker både veloplagt og professionel.

Læs sognepræst Anders Tranholm-Bjergs fortælling


Når gravsten har en særlig historie

Både Øls, Hørby og Døstrup Kirkegårde har afdelinger, hvor særligt bevaringsværdige gravsten udstilles, selv om selve gravstederne ikke længere eksisterer. Læs Jenny Lyngaas fortælling om lapidarierne.


Konfirmander samlede 3.759 kroner ind

Hjalte Nylander Larsen (tv) og Jens Frandsen var blandt de 26 konfirmander, som søndag 10. marts samlede ind for Folkekirkens Nødhjælp.

Konfirmanderne samlede 10. marts ind for Folkekirkens Nødhjælp.

På 13 ruter blev der indsamlet 3.449 kroner. Desuden blev der givet 310 kroner via Mobile Pay. I alt 3.759 kroner.
Der var 26 indsamlere.

Temaet for sogneindsamlingen var: Hvordan hjælper vi de mennesker, som er ramt af klodens klimaforandringer? Tak til konfirmander, indsamlingsledere og bidragydere fra de tre sogne.


 

Spejdere og minikonfirmander tændte lys

Tirsdag 5. februar var der kyndelmisse-gudstjeneste for børn i Døstrup Kirke. Spejdere og minikonfirmander tændte lys i mørket,  og efter gudstjenesten var der fællesspisning i forsamlingshuset.

Se flere billeder.


Jeppe Aakjær i sognehuset

Det blev en hyggelig og interessant aften, da menighedsrådet satte  en af Danmarks store digtere på programmet for en sangaften i Hørby Sognehus.

Læs mere


Gunnar blev hyldet og tårnuret indviet

Ved en musikgudstjeneste 1. november blev Hørby Kirkes nye tårnur indviet. Det var også denne aften, at den hidtil anonyme giver stod frem. Læs mere

 

 


Tørken var hård ved kirkegårdens planter

Den historiske varme og tørre sommer har også sat sit præg på kirkegårdene.

På Døstrup Kirkegård må graver Tove Møller konstatere, at en del planter og specielt nogle af de små buksbom-hække er tørstet ihjel. En del skal nu omplantes.

Læs mere

 


Tænk, før du taler

Det var overskriften på det skole-kirke projekt, som foregik i Hørby kirke. Her kunne man høre elever fra Rosendalskolens 9. årgang holde taler om alt lige fra pengebegær til børneopdragelse.Talerne var inspireret af Martin Luthers bordtaler. Læs mere

 


Folkekirkens Familiestøtte – et nyt tiltag

Lone Bøgh er koordinator for Folkekirkens Familiestøtte.

Øls, Hørby og Døstrup Sogne er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.

Ved udgangen af 2017 blev Lone Bøgh ansat som koordinator ved Folkekirkens Familiestøtte til at koordinere  arbejdet i Hadsund-Vive og Hobro-Mariager provstier. Læs mere:

 


Succes med praktik på kirkegården

praktik kirkegård forsideBåde Hørby og Døstrup kirkegårde fungerer som praktikplads for voksne, der har brug for særlige vilkår. Det er der gode erfaringer med, og udbyttet er gensidigt. Læs mere


Se billederne af årets konfirmander

konfirmand forside 400Bededag 12. maj og søndag 14. maj var der konfirmationer i Øls, Hørby og Døstrup Kirker.

Se billederne af alle årets konfirmander.

 


Dåbsbarnets personlige klud

Her får lille Alma tørret sit hoved med dåbskluden. Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Her får lille Alma tørret sit hoved med dåbskluden. Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

En ny trend har bredt sig inden for Folkekirken: Dåbskluden. Normalt tørres dåbsbarnets hoved af med en hvid stofserviet, men nu er der blevet mulighed for at erstatte stofservietten med noget mere personligt: Dåbskluden.

I vores lille pastorat tog vi hul på trenden, da der var barnedåb i Døstrup kirke lørdag 6. maj. Her fik lille Alma lov til, som den første i pastoratet, at få en dåbsklud med som gave.

Læs mere


Bedemanden og døden

bedemand 4Konfirmandundervisningen bringer de unge helt tæt på nogle af livets store emner. Med assistance fra bedemand Annie Skammelsen tog præsten fat i døden. I Hørby Kirke fortalte hun meget konkret, hvad der sker med et menneske, der dør, og om bedemandens praktiske opgaver.

Læs mere og se alle billederne her


Gospel med lyd og krop

8-600”Praise the Lord” og ”Halleluja” blev der sunget med mund og krop, som vi kender det fra den berømte amerikanske gospel-tradition. Scenen var Døstrup Forsamlingshus lørdag 4. februar, og anledningen var gospelworkshop for konfirmanderne.

Læs mere og se alle billederne


Kirke i høstens farver

host-1Graver og kirketjener Tove Møller gjorde et stort arbejde ud af udsmykningen af Døstrup Kirke før høstgudstjenestens søndag 11. september.

Se billeder af den flotte kirke.

 

Comments are closed.