Forside

Folkekirkens Familiestøtte – et nyt tiltag

Lone Bøgh er koordinator for Folkekirkens Familiestøtte.

Øls, Hørby og Døstrup Sogne er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.

Ved udgangen af 2017 blev Lone Bøgh ansat som koordinator ved Folkekirkens Familiestøtte til at koordinere  arbejdet i Hadsund-Vive og Hobro-Mariager provstier. Læs mere:


Lys i vintermørket

Tirsdag 6. februar var der i Døstrup Kirke kyndelmissegudstjeneste for børn. Minikonfirmander og spejdere fra KFUM Rosendal indledte gudstjeneste med at bære lys ind. De blev sat i en bakke på døbefonden, hvor de lyste smukt op i kirkerummet, mens skumringsmørket samlede sig udenfor.

Børnene stod for at læse indgangs- og udgangsbøn, og sognepræst Anders Tranholm-Bjerg talte om at tænde lys i mørket. Efter gudstjenesten var der fællesspisning i forsamlingshuset.

Se flere billeder her


Maleren bag altertavlen i Hørby

altertavle 400 forsideAf sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

I efterårsferien blev jeg kontaktet af en kunsthandler fra København, Therese Bülow Bonfils. Hun er indehaver af firmaet Bülow Arts, som specialiserer sig i oliemalerier fra det 19. og 20. århundrede af primært danske og skandinaviske kunstnere. Therese var kommet i besiddelse af en skitse til vores julealtertavle i Hørby kirke, som er malet af Rudolf Rud-Petersen. Inden han malede selve tavlen, lavede han en skitse i oliemaling på lærred. Lærredet lyser op med sine klare farver, og billedet er i det hele taget utrolig velbevaret. Som kunsthandleren fortalte mig: Man bliver glad af at se på det.

Læs mere


Grandækning kan være hårdt arbejde

gran 2 400Arbejdstilsynet har rettet fokus på gravernes arbejde, når det gælder grandækning af gravsteder. Derfor er der til kirkegårdene i Øls-Hørby-Døstrup Sogne indkøbt grønt plastnet. Dette klippes til i passende størrelser, hvorpå graveren arrangerer pyntningen.Dermed skånes graveren for en del af at det nedslidende arbejde.

Læs mere


Menighedsrådets første møde i det ny sognehus1mode 2et

12. september tog Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd det nye sognehus ved præstegården på Løgstørvej i brug. En nærmest historisk situation, som Tove Møller, graver ved Døstrup Kirke, forevigede med kameraet.

Referat fra menighedsrådet 12. september – og referater fra tidligere møder – kan læses her.


 

Succes med praktik på kirkegården

praktik kirkegård forsideBåde Hørby og Døstrup kirkegårde fungerer som praktikplads for voksne, der har brug for særlige vilkår. Det er der gode erfaringer med, og udbyttet er gensidigt. Læs mere


Gamle sten og kristne symboler

sten - kirkenI Bro kirke på Gotland er der indmuret en mærkelig sten i bunden af tårnet. Den aflange sten er lagt på langs i murværket, men egentlig burde den have stået op. På billedfladen ser man fire enkle symboler: Tre cirkler og et skib. Stenen er fra ca. år 400, og cirklerne er formentlig solsymboler, der vidner om solens betydning i den gamle religion fra tiden før kristendommens indførelse på øen.

Man kan undre sig over, hvordan sådan en sten er havnet i en kirke. Det er jo ikke kristendom, den forkynder. Men alligevel så synes jeg egentlig, den passer meget godt i en kristen kirke.

Læs sognepræst Anders Tranholm-Bjergs fortælling

 


Kirkegården har fået borde og bænke

baenk dostrupDer er indkøbt tre sæt borde og bænke til kirkegården i Døstrup. Alle er velkommen til at benytte bordene. Graver Tove Møller oplyser, at de nye faciliteter på den smukke kirkegård straks blev taget i brug. Det var fire norske cykelturister, som indviede bordene.

Foto: Tove Møller


Se billederne af årets konfirmander

konfirmand forside 400Bededag 12. maj og søndag 14. maj var der konfirmationer i Øls, Hørby og Døstrup Kirker.

Se billederne af alle årets konfirmander.

 


Dåbsbarnets personlige klud

Her får lille Alma tørret sit hoved med dåbskluden. Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Her får lille Alma tørret sit hoved med dåbskluden. Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

En ny trend har bredt sig inden for Folkekirken: Dåbskluden. Normalt tørres dåbsbarnets hoved af med en hvid stofserviet, men nu er der blevet mulighed for at erstatte stofservietten med noget mere personligt: Dåbskluden.

I vores lille pastorat tog vi hul på trenden, da der var barnedåb i Døstrup kirke lørdag 6. maj. Her fik lille Alma lov til, som den første i pastoratet, at få en dåbsklud med som gave.

Læs mere


 

Rockrytmer i Øls Kirke

hvaslutherRockrytmerne rungede i Øls Kirke 2. maj, hvor menighedsrådet inviterede til koncerten “Hva så Luther”. Her blev publikum præsenteret for en fordomsfri tilgang til musikken fra Martin Luthers tid. Orkestret bag koncerten spillede 14 sange, der er oversat til dansk af Holger Lissner.

Hvis man gik glip af koncerten, optræder orkestret med koncerten “Hva så Luther” flere steder i Danmark. I det nordjyske spiller de i Saltum Kirke lørdag 30. september kl. 19.30 og i Tårs Kirke 1. oktober kl. 16.

Se et videoklip fra koncerten “Hva så Luther”:

 

 


Bedemanden og døden

bedemand 4Konfirmandundervisningen bringer de unge helt tæt på nogle af livets store emner. Med assistance fra bedemand Annie Skammelsen tog præsten fat i døden. I Hørby Kirke fortalte hun meget konkret, hvad der sker med et menneske, der dør, og om bedemandens praktiske opgaver.

Læs mere og se alle billederne her


Gospel med lyd og krop

8-600”Praise the Lord” og ”Halleluja” blev der sunget med mund og krop, som vi kender det fra den berømte amerikanske gospel-tradition. Scenen var Døstrup Forsamlingshus lørdag 4. februar, og anledningen var gospelworkshop for konfirmanderne.

Læs mere og se alle billederne


Ny sangstemme i kirkerneMette Egedal 200

Øls, Hørby og Døstrup Kirker har fået nye kirkesanger i skikkelse af 46-årige Mette Egedal fra Valsgaard.

Læs mere

 


menighedsraadet-2016Her det nye menighedsråd

Det nye menighedsråd for Øls-Hørby-Døstrup Sogne har holdt sit første møde. Rådet består af følgende:
Forrest fra venstre: Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg, graver Tove Møller (medarbejderrepræsentant), Gitte Bruun, Jette Søndergaard, Jette Bjærge og Elin Juul Hedegaard.
Bagerst fra venstre: Rita Hansen, Jenny Lyngaa, Jens Sloth, Henning Naur Pedersen, Lissi Thyrrestrup, Lene Tanghus og Bernt Iversen.

Elin Juul Hedegaard, Jens Sloth Jensen og Lene Tanghus er valgt i Øls Sogn.
Bernt Iversen, Jenny Lyngaa, Jette Søndergaard og Jette Bjærge er valgt i Hørby Sogn.
Rita Hansen, Henning Naur Pedersen, Lissi Thyrrestrup og Gitte Bruun er valgt i Døstrup Sogn.

Menighedsrådet har holdt konstituerende møde: Læs her, hvordan posterne blev fordelt.


Krop på kristendommen

Mange benyttede aftenen til at erhverve sig Charlotte Rørths bog, naturligvis i en signeret udgave.

Mange benyttede aftenen til at erhverve sig Charlotte Rørths bog, naturligvis i en signeret udgave.

Der var krop på kristendommen på en måde, som mange sjældent møder, da journalist og forfatter Charlotte Rørth onsdag aften 23. november holdt foredrag i Døstrup Forsamlingshus.

Rørth har skrevet bogen “Jeg mødte Jesus”, der har været en stor succes og har sendt forfatteren rundt i landet til 130 velbesøgte foredrag. Det samme var tilfældet i Døstrup, hvor omkring 80 mennesker fyldte forsamlingshuset og lyttede til Charlotte Rørths gribende, ærlige fortælling om sit møde med Jesus i en kirke i Spanien.

Læs mere

 


 

Tilbud: Bronzemedlemskab til Guds rige

busk-9Kirkegængere blev mødt med et godt tilbud ved indgangen til Hørby Kirke søndag 30. oktober. Unge delte gavmildt ud af medlemskort til Guds rige. Nogle fik et bronzemedlemskab, de mere heldige blev begavet med sølv- eller guldmedlemskort.

Bronzemedlemskabet var gratis frem til 1. søndag i advent, proklamerede kortet. Hvad det derefter koster, stod ganske uvist.

Provokerende virkemidler blev taget i brug ved ungdomsgudstjenesten.

Læs mere og se billeder fra gudstjenesten


Kirke i høstens farver

host-1Graver og kirketjener Tove Møller gjorde et stort arbejde ud af udsmykningen af Døstrup Kirke før høstgudstjenestens søndag 11. september.

Se billeder af den flotte kirke.

 

Comments are closed.