Taler inspireret af Luther

Tænk, før du taler

Det var overskriften på det skole-kirke projekt, som foregik i Hørby kirke. Her kunne man høre elever fra Rosendalskolens 9. årgang holde taler om alt lige fra pengebegær til børneopdragelse.

Talerne var inspireret af Martin Luthers bordtaler, som han gennem mange år holdt for dem, der var samlet til aftensmad omkring hans bord. Én af hans studerende skrev talerne ned, og sådan går det til, at vi i dag har overleveret Luthers bordtaler, hvor han ytrer sig i bramfri vendinger om både stort og småt.

Citater fra Luthers bordtaler dannede udgangspunktet for elevernes taler, hvor de skulle forholde sig til dr. Martins udsagn og argumentere for og imod. Talerne blev akkompagneret af klapsalver og buhråb fra salen, alt dog i en venskabelig tone.

Det var et rigtig spændende projekt, som lover godt for vort samtidige samarbejde med skole-kirketjenesten i Randers.

Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst

Comments are closed.