Skal børn selv bestemme, hvad de tror på?

Der er en tendens til, at flere fravælger dåben, fordi de ønsker, at deres barn selv skal tage stilling til deres tro. Vi lever i en individualistisk tid, hvor det er vigtigt for os, at vi får lov til at træffe vores egne valg.

Og selvfølgelig skal børn selv have lov til at bestemme, om de er kristne eller ej. Det er ikke anderledes end at de senere i livet selv skal finde ud af, hvilket parti, de vil stemme på, eller hvilken uddannelse, de vil tage.

Men store valg træffer man ikke alene. Som forældre påvirker man hele tiden sine børn. Bevidst eller ubevidst peger man dem i den retning, man selv synes giver mening, mens man samtidig prøver at forme selvstændige børn, der bliver klædt på til at træffe egne valg i livet.

Mange er bange for at pådutte deres barn kristendommen. Men når man ikke giver sit barn dåben, træffer man som forældre også et valg på barnets vegne. Nemlig valget om, at barnet ikke er kristent, og ikke skal døbes og være en del af det kristne fællesskab. Man lægger et enormt ansvar over på børnene. Tænk at skulle træffe en beslutning om noget så stort, når man ved, at ens forældre ikke har villet gøre det.

Men det er ikke nemt at stå i det valg som forældre. Vi er ikke vant til at tale om alt det med tro og Gud. Vi gør det ikke til hverdag, og pludselig står man der med et lille barn, og skal prøve at sætte ord på, hvad man egentlig selv tror på, og hvad man gerne vil give videre til sit barn. Måske er I ikke engang enige. Derfor er det måske nemmere at lade være. Men det gør det ikke nemmere for jeres barn.

Som forældre har I allerede truffet en række valg på vegne af jeres barn. Og hvis I vælger, at det skal døbes, træffer I endnu et valg. I træffer det valg, at I ønsker at give jeres barn nogle kristne værdier og fortællinger med ind i livet. Det kan udvikle sig til, at barnet får en tro og et ståsted i livet med kristendommen, eller at barnet selv senere i livet fravælger kristendommen. Dåben er en måde som forældre at vise sit barn – og familie og venner – hvad man gerne vil give videre til sit barn, når det gælder tro og livets store spørgsmål.

Med en barnedåb pådutter man ikke sit barn, at barnet SKAL være kristen resten af sit liv, hvis det ikke er det, barnet tror på. Men man hjælper sit barn ved at vise dem en vej, som man selv synes, giver mening. Og på den måde hjælper man sit barn med at navigere i en verden, der er fyldt med valg og muligheder, som mange børn og unge er ved at drukne i. Med dåb viser man dem, hvor man selv tænker, de skal kigge henne efter en mening. Hvilket valg de så ender med, er barnets eget, men for at tage stilling til, om man er for eller imod noget, er man nødt til at kende det.

Er I i tvivl, om jeres barn skal døbes eller ej? Så tag en snak med præsten. Og nej, det handler ikke om at overtale jer til, at jeres barn skal døbes, for det er jeres beslutning. Det handler om, at præster er vant til at tale om tro og de store ting i livet, så hos os kan du få både inspiration og konkret viden, så I som forældre kan tage en god snak med hinanden og træffe jeres valg.

Comments are closed.