Organistens jubilæum

Lene Andersen blev fejret

I 25 år har Lene Rolighed Andersen håndteret orglerne i Øls, Hørby og Døstrup Kirker. 1. juli kunne organisten fejre 25 års jubilæum, og den mærkedag markerede menighedsrådet med en reception søndag 14. august i præstegårdens konfirmandstue.

Lene Andersen flankeret af sognepræst Anders Tranholm-Bjerg og menighedsrådsformad Elin Juul Hedegaard

Lene Andersen flankeret af sognepræst Anders Tranholm-Bjerg og menighedsrådsformand Elin Juul Hedegaard.

Lene Andersen var endnu ikke færdiguddannet, da hun i 1991 blev konstitueret som organist i de tre sogne.  Lige siden har hun sat sit præg på kirkelivets musikalske side. Foruden at spille ved de faste gudstjenester tog Lene Andersen initiativ til at starte kirkekoret. Menighedsrådsformand Elin Juul Hedegaard fremhævede i sin tale til jubilaren blandt andet arbejdet med kirkekoret. De tre små sogne kan være stolte af koret, og det er en succes takket være Lene Andersens humør og vedholdenhed.

Øls-Hørby-Døstrups organist er god til børn, påpegede sognepræst Anders Tranholm-Bjerg. Lene Andersen er fast assistent ved minikonfirmand-undervisningen, hun deltager i den årlige konfirmandlejren og er med til babysalmesang.

I sin tid som organist har Lene Andersen fået udstyret alle tre kirker med klaver, så hun ved gudstjenester kan supplere orgel-tonerne.

Ved receptionen deltog blandt andre nuværende og tidligere personale ved kirkerne, medlemmer af menighedsrådet og Lene Andersens familie – inklusiv børn og de tre børnebørn.  Organisten er gift med Ivan Hjul Andersen, der er graver ved Øls Kirke.

Tekst og foto: Søren Østergaard

Lagt på hjemmeside 14. august 2016
En skål og et leve for jubilaren.

En skål og et leve for jubilaren.

Børnebørn var med til receptionen.

Børnebørn var med til receptionen.

En krammer af sognepræsten.

En krammer af sognepræsten.

Comments are closed.