Ny p-plads ved Hørby Kirke

Godt naboskab og ny parkeringsplads

En lang plastikstrimmel spærrede for Hørbys nyeste parkeringsplads torsdag eftermiddag 2. juni. Den friserede grusbelægning skulle ligge uberørt hen i anledning af pladsens officielle indvielse.

Det er parkeringsarealet ved Vielshøjgård over for Hørby Kirke, som var i fokus. Arealet tilhører Vielshøjgård, som er ejet af fonden Odamsgård, der driver institution for unge. Kirken har i mange år fået lov at benytte arealet til parkering, men nu er pladsen blevet forskønnet og udvidet med rum til flere biler.

Plastiksnoren blev klippet i et symbolsk samarbejde mellem graver Jens Tinglev Kristensen (i midten), som var flankeret af Frederik Mark Oppestrup (til venstre) og Jonas Stevn Larsen fra Odamsgård.

Plastiksnoren blev klippet i et symbolsk samarbejde mellem graver Jens Tinglev Kristensen (i midten), som var flankeret af Frederik Mark Oppestrup (til venstre) og Jonas Stevn Larsen fra Odamsgård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen over forskønnelse er tegnet af Hørby Kirkes graver, Jens Tinglev Kristensen, mens det praktiske arbejde er udført i samarbejde med unge på Odamsgård. Menighedsrådet har givet et økonomisk tilskud til projekt.

Torsdag blev det hele så afsluttet med en lille sammenkomst på grusareal. Jonas Stevn Larsen og Frederik Mark Oppestrup fra Odamsgård klippede plastiksnoren sammen med graver Jens Tinglev Kristensen, og så vankede der ellers kage, kaffe og kolde drikke i det smukke junivejr.

Projektet er båret frem af mange års godt naboskab, hvilket blev hyldet i taler på dagen.

Blandt talerne var Jenny Lyngaa, kirkeværge for Hørby Kirke og medlem af menighedsrådet. Hun berettede under titlen ”Fra opstaldning til parkeringsplads”. I gamle kom præsten nemlig til gudstjeneste i hestevogn, og i Hørby havde netop Vielshøjgård status af anneksgård. Det indebar, at gården skulle stille et værelse til rådighed til præsten, når han kom til gudstjeneste. Desuden skulle hesten opstaldes og vognen under tag. Kusken havde også krav på et værelse.

Jenny Lyngaa talte om Vielshøjgårds historiske tilknytning til Hørby Kirke.

Jenny Lyngaa talte om Vielshøjgårds historiske tilknytning til Hørby Kirke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag kommer sognepræsten i egen bil og har ikke brug for opstaldning. Men kirkegængere kan glæde sig over, at de kan benytte Vielshøjgårds parkeringsplads, når kirkens eget p-areal ikke slår til.

Tekst og foto: Søren Østergaard
Lagt på hjemmesiden juni 2016

p-plads 3 600

p-plads 2 600

p-plads 5 600

Comments are closed.