Menighedsrådet

Menighedsrådet 2019

Formand: Elin Juul Hedegaard
Næstformand: Bernt Iversen
Kasserer: Lene Tanghus
Sekretær: Anders Tranholm-Bjerg
Kirkeværge i Øls: Jens Sloth Jensen
Kirkeværge i Hørby: Jenny Lyngaa
Kirkeværge i Døstrup: Rita Hansen
Bygningsudvalg: Bernt Iversen, Lene Tanghus og Gitte Bruun


Klar til menighedsrådsvalget 2016

(Publiceret september 2016)
Menighedsrådsvalget står for døren. Tirsdag 13. september blev der holdt fælles opstillingsmøde for Øls, Hørby og Døstrup Sogne.

Menighedsrådet håber, at der kan stilles kandidater nok i alle sogne, således at Øls og Døstrup sogne
får 4 kandidater hver og Hørby sogn får 5. Vil man gerne stille op som kandidat, kan man nå nå at melde sig frem til 27. september.

Læs referat fra opstillingsmødet
Læs om “køreplanen” for menighedsrådsvalget her.

Øls Hørby Døstrup Menighedsråd bryder med traditionen. Det er nemlig besluttet at omlægge valgperioden fra 4 til 2 år. Det sker med følgende begrundelser:r
• at gøre valgperioden mere overskuelig
• at appellere til flere
• at sidestille menighedsrådsarbejde med andet bestyrelsesarbejde

Arbejdet i menighedsrådet

Jenny Lyngaa

Jenny Lyngaa

Hvad består arbejdet i et menighedsråd egentlig af? Her er et par bud fra nogle af Øls-Hørby-Døstrups mest erfarne medlemmer.

Formand Elin Juhl Hedegaard skriver: “Jeg er stolt over, at vi har tre velholdte middelalderkirker med tilhørende kirkegårde. Menighedsråd er nærdemokrati, når det er bedst. Derfor er der altid kort vej fra ide til handling.”

Sekretær i menighedsrådet, Lise Meyer, fortæller: “Jeg har deltaget som sekretær og været medlem af arrangementsudvalget. Medlemskabet af menighedsrådet har budt på diverse praktiske opgaver f.eks i forbindelse med fællesspisning samt på medvirken som læser ved nogle af gudstjenesterne.”

Fra kirkeværge i Hørby, Jenny Lyngaa, lyder det: “Jeg interesserer mig særligt for lokalhistorie, bl.a. den historie der findes på kirkegårdene. Det har medført, at jeg har skrevet lokalhistoriske artikler til kirkebladet og været guide på Kend dit sogn, en tur arrangeret af menighedsrådet for alle tre sogne.”

Kom til opstillingsmødet i konfirmandstuen, Løgstørvej 71, tirsdag 13. september klokken 19.

Køreplan for menighedsrådsvalget 2016

Tirsdag 13. september kl. 19: Opstillingsmøde i konfirmandstuen.
Bliver der lavet flere kandidatlister, skal de senest indleveres til valgbestyrelsesformanden, Bernt Iversen, eller i præstegården 27. september.
Hvis der kun er en kandidatliste 11. oktober, aflyses afstemningen 8. november.
11.oktober er også sidste dag for registrering af sognebåndsløsere, der ønsker at stille op i det sogn, de har løst sognebånd til.
Det nye menighedsråd skal senest konstituere sig 26. november, Og det nye menighedsråd træder i funktion fra  27. november.

Comments are closed.