Lapidarierne

Særlige gravsten bevares

Af Jenny Lyngaa

Et lapidarium er et område på eller ved en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige gravsten opstilles – i et slags udendørs museum.
Kriterier for bevaringsværdige gravsten/monumenter:

  1. En særlig form for gravsten, tidstypisk, med en særlig udsmykning eller af en anerkendt kunstner..
  2. Fortæller om sognets historie.
  3. Med stednavne i sognet.
  4. Titler eller stillingsbetegnelser.
  5. Fortjenstfulde mænd og kvinder.
  6. Tidstypiske for kirkegården.
  7. Anden form for minde, eks. jernkors.

Øls kirkegårds lapidarium
Lapidariet står langs kirkegårdsmuren mod vest.
Graveren har ingen billeder af gravsten, der tidligere er fjernet fra kirkegården.

Øls Kirkegårds lapidarium.

Hørby kirkegårds lapidarium
Lapidariet står i kirkegårdens nordvestlige hjørne.
Graveren har billeder af nogle af de gravsten, der tidligere er fjernet fra kirkegården.

Hørby Kirkegårds lapidarium.

Døstrup kirkegårds lapidarium
Lapidariet står ca. midt for kirkegårdsmuren mod nord.
Graveren har ingen billeder af gravsten, der tidligere er fjernet fra kirkegården.

Døstrup Kirkegårds lapidarium.

Ældre gravstensbilleder
På Hobro Museum er jeg bekendt med, at der findes en kasse med billeder og notater af gravsten fra de 3 kirkegårde. Disse billeder, vil jeg mene, er fra ca. 1960.
Hobro Museum er i øjeblikket lukket, og alle arkivalierne er i efteråret 2018 blevet flyttet til Fyrkat Møllegård, hvor museet genåbner i foråret 2019. Til den tid vil jeg få disse arkivalier affotograferet. Billederne vil derefter blive overdraget den enkelte graver, som så vil opbevare dem.
Til hver en tid er man velkommen til at kontakte graveren om spørgsmål omkring gravsten og andet.

Comments are closed.