Konfirmander kom tæt på døden

Konfirmander kom tæt på døden

Seks frivillige bar kisten fra rustvognen til kirkegårdens kapel.

Døden kan være et tabu, men der blev ikke talt uden om, da konfirmanderne var kaldt til undervisning på Hørby Kirkegård.
Her kom de tæt på de praktiske og ceremonielle forhold, når et menneske forlader livet. Bedemand Annie Skammelsen og graver og kirketjener Jens Tinglev Kristensen fortalte og demonsterede.
Undervisningen var som følge af restriktioner henlagt til det fri.

Annie Skammelsen medbragte rustvogn inklusiv en skinnende hvid kiste. Seks konfirmander fik til opgave at bære i kisten til kirkegårdens lille kapel, mens resten af klassen udgjorde følget.
Spørgsmålene var mange: ”Er der nogen i kisten?”

Ved kirkegårdens ældste gravsted.

Nej, og det fik alle vished for, da løftet blev løftet af, så bedemanden kunne fortælle om kistens indretning.
”Må vi få lov at kravle op i den”, lød et andet spørgsmål.
Bedemanden afviste.

”Sikke en historie, der kan komme ud af det, hvis I går hjem og fortæller, at I blev lagt i en kiste”, svarede Annie Skammelsen.

Hun forklarede de fysiske tegn, der fortæller, at et menneske er dødt, og bedemanden berettede i detaljer om sit arbejde med at forberede et lig, om ligklæder og praktiske foranstaltninger som væskeabsorberende materiale og vandtæt membran.

”Vi mennesker består mestendels af vand, og når vi dør, kan der sive lidt ud, og det skulle jo helst ikke dryppe fra kisten.”

Graver og kirketjener Jens Tinglev Kristensen viste rundt på kirkegården

Graver Jens Tinglev Kristensen gav rundtur på kirkegården og fortalte om de forskellige typer gravsteder og begravelsesformer.

Turen gik omkring kirkegårdens ældste gravsten, og med fælles regneanstrengelser nåede konfirmanderne frem til, at Johanne Jensdatter døde for 151 år siden i en alder af 43 år.

Årets konfirmationer er udsat til 21. og 22. august, og ikke meget har været, som det plejer for de unge.
En del undervisning er foregået online. Konfirmandlejren i efteråret var aflyst, ekskursionen til Aarhus i januar blev aflyst, turen til Slesvig blev heller ikke til noget, og selv sogneindsamlingen i februar blev konfirmanderne snydt for.
Efter genåbningen nåede de dog tre omgange med ”rigtig” undervisning, der dog foregik under åben himmel.
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg samler atter konfirmand til august til de sidste forberedelser før den store dag.

Jo, kisten var tom.

Annie Skammelsen fortalte om kistens indretning, ligklæder og meget andet.

Comments are closed.