Kirkesyn 2016

Kig på kirkernes tilstand

Kritiske blikke på skæve fliser.

Kritiske blikke på skæve fliser.

Gruppen betragter med kritiske blikke striben af granitfliser, der fører fra parkeringspladsen op til Hørby Kirkes indgang. Fliserne er smukke, men de ligger ikke længere jævnt og lige.

Vi er i gang med menighedsrådets årlige kirkesyn, som når omkring både Øls, Hørby og Døstrup kirker samt præstegården. Turen er kommet til Hørby Kirke, hvor graver og kirketjener Jens Tinglev Kristensen tager i mod. Inspektionsgruppen består desuden af næstformand Bernt Iversen, kirkeværge for Hørby Kirke Jenny Lyngaa, kasserer Lene Tanghus Hindberg, menighedsrådsmedlem Knud Kristiansen og sognepræst Anders Tranholm-Bjerg.

Årets syn var en forholdsvis behagelig oplevelse, hvad angår økonomi. De skæve fliser på Hørby Kirkegård er den største opgave, som menighedsrådet skal have sat i værk. Kirkesynet retter sig både mod de udendørs omgivelser som kirkegården og så selve kirken og dens inventar. Inde i Hørby Kirke har der været problemer med en knirkende kirkebænk, men fejl og mangler kan nogle gange løses med enkelte midler. Kirketjener Jens Tinglev Kristensen forklarer, at knirkelyden blev fjernet ved at lægge et diskret stykke pap under bænken.

”En lavpraktisk løsning”, smiler han.

Normalt deltager en byggesagkyndig ved kirkesynet, men i år var fejlene så få og små, at den professionelle deltagelse blev udeladt.

Menighedsrådsformand Elin Juul Hedegaard fortæller, at det årlige kirkesyn er en vigtig begivenhed, hvor der tages stilling til vedligeholdelsesarbejde på kirkerne både udvendig og indvendig, og hvor man drøfter evt. nye tiltag, ændringer og forbedringer.

Kirkesynet omfatter også kirkegården.

Kirkesynet omfatter også kirkegården.

”I menighedsrådet vil vi gerne tage nogle gode beslutninger, på et godt og oplyst grundlag. Kirkesyn er grundlaget for at lægge budget, så vi både kan sætte nye ting i gang og holde den gode standard i kirker og på kirkegårde. Også i dette arbejde gælder, at vi i menighedsrådet sammen sætter retningen, vi vil gå”, fortæller Elin Juul Hedegaard.

Tekst og foto: Søren Østergaard
Lagt på hjemmesiden maj 2016
Gennemgang af kirkens indre.

Gennemgang af kirkens indre.

Der kan anes striber i kalken, som stammer fugt, der løber fra vinduerne.

Der kan anes striber i kalken, som stammer fugt, der løber fra vinduerne.

Comments are closed.