Historietur ved Øls Kirke

Vor Frue er en perle

På koret mod øst sad oprindeligt et vindue, der nu er muret til. Gennem det kunne den opstigende sol lyse ind i koret med en dramatisk effekt.

På koret mod øst sad oprindeligt et vindue, der nu er muret til. Gennem det kunne den opstigende sol lyse ind i koret med en dramatisk effekt.

Den ligger dér, smukt på bakketoppen og synlig fra motorvejens myldrende trafik. For mange ligner Øls Kirke nok de fleste landsbykirker fra tidlig middelalder. Men Øls er lidt mere end det. En perle tilsat unikke elementer.

Omkring 40 mennesker lyttede interesseret, da de onsdag 22. april deltog i en kirkevandring ved Øls Kirke med kulturhistoriker Finn Seidelin. Med sin levende og fængslende fortællestil berettede han om kirken og dens historie. Seidelin formåede at sætte den lokale kirkehistorie ind i den store fortælling. F.eks. om en anlægsmæssig kraftpræstation i årene 1050 til 1300, da over 3000 stenkirker blev rejst i Danmark. Øls Kirke blev bygget i slutningen af 1100-tallet på Valdemar den Stores tid.

Øls Kirkes unikke kenotaf - et gravmæle uden lig.

Øls Kirkes unikke kenotaf – et gravmæle uden lig.

Øls Kirke hed i øvrigt tidligere Vor Frue Kirke – indviet til Jomfru Maria.

På kirkevandringen præsenterede Finn Seidelin også Reformationens spor på Øls Kirke. Oprindeligt var den bygget kun med skib og kor og formentlig med fladt tag. Efter Reformationen blev omkring 1540 tilbygget både våbenhus og tårn, ligesom vinduerne blev gjort større.

På sydsiden af kirken ligger et klenodie: en kenotaf. Det er et gravmæle for en afdød, hvis lig er gået tabt. Altså en grav uden et lig. Man har et eksemplar af sådan en på Nationalmuseet. Derudover er Øls Kirkes kenotaf den eneste i Danmark.

Finn Seidelin forklarede, at disse gravmæler f.eks. blev rejst til minde om pilgrimme eller korsriddere, der drog til det hellige land, men aldrig vendte hjem. Øls’ kenotaf menes oprindeligt at have ligget inde i kirken.

I våbenhusets sokkel mod vest ligger en sten med et relief, som forestiller Jesus som lam og en løve, der underkaster sig. Et kendt motiv anvendt i middelalderen.

”I Danmark ser vi det kun to steder: På Jellingstenen og så på denne syldsten i Øls Kirkes våbenhus”, konstaterede Seidelin.

Kulturhistoriker Finn Seidelin fortalte levende om kirkens historie. Vinduerne blev ved Reformationen gjort større.

Kulturhistoriker Finn Seidelin fortalte levende om kirkens historie. Vinduerne blev ved Reformationen gjort større.

Stenen var oprindeligt en del af indgangen, før våbenhuset blev bygget.

Kirkevandringen sluttede inden døre, hvor Finn Seidelin forklarede, at gulvet i dag ligger en del højere end det oprindelige. Under det eksisterende gulv har man fundet et par gulvfliser af tegl, som er nogle af de ældste af slagsen i Danmark. De opbevares i dag på Nationalmuseet. Alterpartiet er lavet af træskæreren Claus Berg, der kom til Danmark omkring år 1500. Hans hovedværk er i øvrigt alterpartiet i Sct. Knuds Kirke, Odense Domkirke.

Læs også tidligere sognepræst Niels Ettrups beskrivelse af Øls Kirke.

Tekst og foto: Søren Østergaard

Figur ved den nu tilmurede kvindeindgang mod nord.

Figur ved den nu tilmurede kvindeindgang mod nord.

Enkelte af loftsbjælkerne er originale og altså over 800 år gamle.

Enkelte af loftsbjælkerne er originale og altså over 800 år gamle.

Alterpartiet er fra begyndelsen af 1500-tallet.

Alterpartiet er fra begyndelsen af 1500-tallet.

Døbefonten i Øls Kirke.

Døbefonten i Øls Kirke.

Træstykket lå tidligere over en grav inde i kirken.

Træstykket lå tidligere over en grav inde i kirken.

Comments are closed.