Farvel fra formanden

Afsluttende ord fra Elin Juul Hedegaard, der stopper som formand for menighedsrådet.

Første søndag i advent er en skelsættende dag for mig. Det nye kirkeår begynder og det betyder et farvel til mange års menighedsrådsarbejde for mig først i Hørby menighedsråd og senere i Øls Hørby Døstrup Menighedsråd.

Fra 1988-96 var jeg menigt medlem i Hørby menighedsråd, og fra 2008 – 22 har jeg været formand for det sammenlagte Øls Hørby Døstrup Menighedsråd.

Igennem de godt 30 år har meget ændret sig – menighedsrådsarbejdet er blevet digitaliseret, løsninger på problemstillinger skal menighedsrådet selv finde i digitale håndbøger, kirkens personale er blevet
overenskomstansat, kirkens regnskab er ikke håndført kassebog, men er i dag et stort regnskabssystem, der afleveres digitalt til revisor og provsti, referater og synsprotokoller er også digitale.

Den udvikling har både været en rejse til en nemmere måde at håndtere mange opgaver i menighedsrådet på, og en måde hvorpå alle i menighedsrådet har adgang til de samme oplysninger, post, og andre data. Der betyder, at arbejdet i menighedsrådet er blevet bredt mere ud, og at formanden ikke er den eneste, der kan tilgå information.

Jeg har i begge perioder siddet sammen med engagerede menighedsrådsmedlemmer. Engagementet i kirken og menighedens vækst har alle bakket op om da sammenlægningen af de tre menighedsråd i
2008 skulle stå sin prøve.

I begyndelsen af sammenlægningen skulle alle menighedsrådsmedlemmer aktivt tænke ansvaret for alle tre kirker ind i arbejdet. Men som årene er gået, er det fokus blevet en selvfølgelighed. Dog er alles ansvar ikke blevet til en slags ligegyldighed, det at valg til menighedsrådet
stadig foregår i de enkelte sogne, er med til at styrke fokus på den enkelte kirke og kirkegård på en positiv måde, hvor det er det enkelte sogn i helheden, der arbejdes ud fra.

Vi har formået i arbejdet i menighedsrådet, at snakke os til enighed, og har man haft et særstandpunkt, blev det ført til referat. Sådan er proceduren.

Vi har velholdte kirker, et sognehus og en præstegård, hvor de nødvendige tiltag bliver drøftet og eventuelt sendt videre som ønske til provstiudvalget. Den daglige drift er menighedsrådets ansvar, provstiudvalget skal søges, når der fx skal skiftes tag på koret i Døstrup Kirke, skal bygges sognehus o.l. Det betyder, at nye tiltag ikke bliver udført når ideen er vedtaget, men går ind i en ansøgningsproces, det kan tage tid, og det skal man lige vænne sig til i menighedsrådsarbejdet.

Processen i forhold til sognehuset fra ide over projekt til det færdige hus varede flere år. Med kommunens største skole med overbygning som nabo, er der mange konfirmander, der skal undervises. Vores »gamle« konfirmandstue kunne ikke fysisk rumme de store hold konfirmander. Vores behov blev hørt i provstiudvalget, og i dag har vi et dejligt hus, der rummer mange forskellige aktiviteter og undervisning.

Vi har gode medarbejdere, der har været ansat i mange år, det giver god ro og forudsigelighed. Selv om forudsigeligheden var på prøve under coronanedlukningerne, var det muligt for præst, ansatte og menighedsråd at finde en vej sammen og holde gudstjeneste med både afstand, handsker og siddende nadver.

Menighedsrådet er i den heldige situation at have et godt og gnidningsfrit samarbejde med vores præst Anders Tranholm-Bjerg. Det er utrolig meget værd, at vi vil i den samme retning, og ikke skal bruge tid og energi på interne kampe, som vi kan både læse og høre om i dagspressen.

Til nuværende og tidligere menighedsrådsmedlemmer vil jeg rette en stor tak for den tillid, der har været vist mig som formand, det har været nemt at være formand for menighedsrådsmedlemmer, der ville engagere sig i arbejdet og tage en ekstra tørn, når der var brug for det.
Elin Juul Hedegaard
Formand for menighedsrådet

Comments are closed.