Artikler

Styr på børnekonflikter: 75 til foredragsaften

Rosendalhallen dannede 4. oktober ramme om et familieforedrag for cirka 75 deltagere, der i løbet af aftenens arrangement blev klogere på håndtering af konflikter med børn. Bag arrangementet stod Folkekirkens Familiestøtte og menighedsrådene i Øls, Hørby og Døstrup.

Foredragsholder Mette Christensen Jensen har i mange år beskæftiget sig med familier, børn og unge på forskellig vis.

Koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Mariagerfjord, Line Neve Christensen, fortæller om aftenen:

“Formålet med vores arrangement var at give brugbar viden og inspiration videre til deltagerne. Konflikter er jo noget, der er relevant at blive klogere på i alle familier, og vi håber, at vores initiativ kan være med til at inspirere familier til at løse dagligdagens udfordringer og konflikter på en god måde. At dømme ud fra aftenens engagementet, tror jeg, det er lykkedes.”

Præst Anders Tranholm-Bjerg deltog i arrangementet og supplerer:

“Det var helt tydeligt, at interessen for foredraget var i top. Interessen for foredraget strakte sig langt ud over sognegrænsen, og mange forældre var kørt langt for at blive klogere på, hvordan man tackler konflikter i børnefamilierne. Vi fik et tempofyldt foredrag med masser af humor og gode eksempler. I pausen var der godbidder fra Sportscaféen, som Øls, Hørby og Døstrup menighedsråd var vært for.”

Fik masser af inspiration

En af deltagerne til foredraget er Tania Højer, der tog flere gode råd og nuancer med sig fra foredraget.

– Som børneforælder leder man altid efter strategier til at håndtere børnene, når man kommer på dybt vand. Det er derfor dejligt at få nogle konkrete værktøjer.

– Aftenen har givet mig en god forståelse for at kunne se en konflikt fra børnenes synspunkt, og det giver et overblik. Kæft, trit og retning er jo ikke vejen frem. Der skal naturligvis være rammer og sættes krav, men konflikthåndtering skal også være et samarbejde med respekt for barnet. Børns temperamenter er forskellige, og måden man skal håndtere det ene barn på, er ikke samme måde, som man skal håndtere et andet barn på, pointerer Tanja Højer, der også gav stor ros til foredragsholderen Mette Christensen Jensen for at forklare om konflikthåndtering på en spændende og lærerig måde.

Alle har konflikter

Ifølge Line Neve Christensen er familielivet udfordrende, og børns adfærd er langt fra altid nem at håndtere. Men hun pointerer, at åbenhed er vigtig som en vej til positiv udvikling.

– Alle familier har konflikter, og det er egentlig ikke så farligt, hvis man håndterer dem godt, for så lærer man jo børnene at håndtere konflikter med andre godt. Det er en vigtig viden at tage med ind i sin egen familie, når familielivet slår knuder. Vi har ofte en tendens til at tro, at alle andre har styr på alt med børn og opdragelse, men sådan er det jo ikke.

– De fleste har problemer i perioder, og børn er forskellige. Det vigtigste er, at familierne rækker ud efter hjælpen, hvis de føler, de er kørt fast. Det er måske ikke de store ændringer, der skal til, men ofte er det svært selv at se nye løsninger, når tingene er gået i hårdknude. Vi vil gerne normalisere det at række ud efter hjælp, for vi kan alle køre fast i hverdagen og have brug for at se på familielivets små og store spørgsmål fra andre vinkler, forklarer Line Neve Christensen.

Hvis du gerne vil høre mere om Folkekirkens Familiestøtte og konflikthåndtering i familien, er du velkommen til at kontakte Line Neve Christensen på telefonnummer 2476 1791 eller mail lnc@km.dk.


Ny koordinator for familiestøtten

Folkekirkens Familiestøtte har fået ny koordinator  i Hadsund og Hobro-Mariager provstier. Det er Line Neve Enggaard, som er ansat pr. 1. februar.

Line er uddannet cand.mag i dansk og psykologi og certificeret projektleder.

Line har senest været ansat som konsulent i sprogcenter A2B, hvor hun har varetaget en bred vifte af koordineringsopgaver, herunder undervisning, eksternt samarbejde, samarbejde med frivillige, fastholdelse og motivationssamtaler, vejledningsopgaver og coaching af mennesker i forandringsprocesser, visitation og sceening.

Udover en betydelig projektledererfaring har Line bred erfaring i arbejdet med frivillige, herunder rekruttering og ledelse af frivillige. Line har desuden i en årrække arbejdet som gymnasie- og HF-lærer, hvor hun har arbejdet med undervisning og vejledningsopgaver.

Hun fortæller:

”Jeg ser Folkekirkens Familiestøtte som et fantastisk og særdeles relevant initiativ i en tid, hvor opdragelsesformer ikke er givet på forhånd, og hvor forældre naturligt kan føle sig usikre i en verden af mange valg. Alle forældre kan få brug for nye perspektiver og vejledning i hverdagen, og jeg beundrer de mennesker, der rækker ud efter en hjælpende hånd i en svær tid. Derfor glæder jeg mig utroligt meget til at blive en del af Folkekirkens Familiestøtte, der gør et veldokumenteret og seriøst stykke arbejde for Danmarks børnefamilier.”

”Jeg glæder mig også meget til at etablere et samarbejde med frivillige ildsjæle i Hadsund og Hobro-Mariager provstier. Forskellige former for frivilligt arbejde har også været en prioritet i mit eget liv.

Jeg har blandt andet boet og arbejdet et år på et børnehjem i Thailand. Det er en oplevelse, som står mit hjerte særligt nært. Udover medmenneskelig værdi gav det megen personlig værdi i form af gode venskaber og et utroligt nuanceret syn på eksistenser og livsvilkår.

Jeg inspireres meget af forskellighed og ser nysgerrighed på mennesker som en god måde at mindske fordomme.”

Line er bosat i Rebild Kommune med sin mand og deres to børn.


Minikonfirmander

Billeder fra minikonfirmandernes aktiviteter i sognehuset februar 2020.


Graverens sidste træk i klokken

Tirsdag 2. april klokken 8 var en særlig dag for graver Tove Møller ved Døstrup Kirke. Denne tidlige forårsmorgen trak hun for sidste gang i de reb, der sætter klokken højere oppe i tårnet i bevægelse og giver klang til solens opgang.

Det er nemlig slut med den manuelle klokkeringning i Døstrup Kirke, som i april fik installeret et automatisk ringeanlæg. Nu husker et computerprogram tiden, sender signal til mekanikken ved klokken, der sætter den store metalkonstruktion i sving, så Døstrup og omegn kan vide, at nu er det morgen eller aften. Eller tid til gudstjeneste, for automatikken klarer også tjansen, når der søndage og ved andre lejligheder skal kaldes til samling.

”Nu er jeg mindre bundet til at skulle være i kirken på de bestemte tidspunkter. Men det er da også lidt vemodigt. Jeg har aldrig været ked af at skulle ringe. Det er ikke hårdt arbejde, men jeg har godt nok trukket mange gange i rebet”, smiler Tove Møller.

Hvor mange gang kan være svært præcis at regne ud, men nogle 100.000 snoretræk er det nok blevet til. I sine otte år som graver i Døstrup har Tove Møller stået for ringning klokken otte og 16 fire dage om ugen. Onsdag er hendes fridag, mens tidligere menighedsrådsmedlem Knud Kristiansen fra Døstrup har vikarieret med ringningen på lørdage og i ferier.

Hver ringning kræver 100 slag afsluttet af de tre gange tre bedeslag. Graveren ringer også, når der er gudstjeneste i Døstrup Kirke. Så ringes der 100 slag plus tre bedeslag en time før gudstjeneste, 100 slag plus to gange tre bedeslag en halv time før tjenesten og de sidste 100 slag plus tre gange tre bedeslag, når højmessen begynder.

Poul Erik (tv) fra firmaet Thubalka og elektriker Karl Emil fra Lillegården arbejdede i april med at installere den automatiske ringning i Døstrup Kirke. (Foto: Tove Møller)

Tove Møller fortæller, at cyklende turister, der kommer forbi Døstrup og kirken, ofte har været imponeret, når de har oplevet den manuelle, rebstyrede klokkeringning. Det ser man nemlig ikke særligt mange steder mere.

Øls Kirke har stadig manuel ringning, mens Hørby Kirke blev automatiseret i 2012. Det krævede en ny klokke, fordi den gamle fra 1505 ikke ville kunne klare belastningen fra den nye mekanik.

Døstrup Kirkes klokke fra 1890 tåler mosten. Firmaet Thubalka lavede en grundig analyse af klokken og konstaterede dog, at klokkens øje er støbt en smule skævt, hvilket giver kneblen en skæv bevægelse. Desuden var bommen, som bærer klokken, for stor. Den er derfor skiftet ud med en mindre, og det har været muligt at justere for det skæve øje, så klokken nu ringer perfekt med det nye automatiske anlæg.

Elin Juul Hedegaard, formand for menighedsrådet, fortæller, at rådet i samarbejde med graverne ved de tre kirker har arbejdet på at få tilpasset de tre graverstillinger således, at graverne afløser hinanden i ferier og på fridage og ved sygdom.

“For at få den kabale til at gå op, var automatisk ringning en nærliggende løsning. Vi har været glade for den automatiske ringning i Hørby og fordelen ved den automatiske ringning er jo, at der bliver ringet morgen og aften alle dage”, siger Elin Juul Hedegaard.

“Som tidligere nævnt kunne vi installere automatisk ringning i Døstrup Kirke på den nuværende klokke, samtidig med at vi får installeret automatisk ringning, får vi tidsstyring af dørlåsen på kirkedøren, således at kirken er åben i en fastsat periode, også på graverens fridage. Både automatisk ringning og det arbejde, der føler deraf og tidsstyring af dørlåsen koster ialt kr 147.750. Derudover vil der komme et mindre beløb til elektrikerarbejde.”

Fakta om klokkerne:

Øls Kirke har to klokker. Den gamle klokke er støbt i 1435 af klokkestøber Petrus de Randrusia og forsynet med to pilgrimstegn: Skt. Mauritius og en hellig biskop. Den nye klokke ringede første gang bededag 1991, da kirken blev genåbnet efter restaurering. Den bærer inskriptionen: ” Støbt til Øls kirke 1991 af Eijsbouts i Holland,” Klokkens “motto” er verslinjeme fra Johs, Johansens salme “Dommer over levende og døde”: Alle knæ på jorden skal sig bøje dybt i solopgangen fra det høje.

Hørby Kirke har to klokker. Den gamle klokke er støbt i 1505 af Sven Andersen. Inskription: “Til ære for den saligste jomfru Maria.” Den nye klokke kom på plads i 2012. Den vejer 485 kg, har en diameter på 925 mm og bærer indskriften: STØBT TIL HØRBY KIRKE ÅR 2010 AF EIJSBOUTS I HOLLAND. SKÆNKET AF FRODE NIELSEN FØDT I HOSTRUPHUSE 1913.

Døstrup Kirke:  Klokkens inskription er: ”Skænket af HANS NIELSØN, KAREN ALBREDSDATTER 1650 OMSTØBT AAR 1890 HOS CHR. CHRISTENSENS ENKE AARHUS.  Klokken har også denne inskription: Jeg er ringest tjener kun Ringer ind til kirketime Men lad ordets klokkemund Dig til himmerige kime.


Planter klarede ikke tørken

Graver Tove Møller med en af de planter, som ikke klarede sommertørken.

Alt for tidligt er kirkegården farvet i efterårets kulører. Allerede i juli stod flere af de små buksbom-hække i gult mellem gravstederne i Døstrup. Tørken ramte også kirkegårdene i Øls, Døstrup og Hørby.

”Det var godt nok en trist dag, da jeg vendte tilbage fra ferien”, fortæller Tove Møller, graver ved Døstrup Kirke.

Mange planter fik ikke slukket tørsten i en historisk hed og tør sommer. Værst ser det ud med hækkene.

”Vi bliver nødt til at plante en del af dem om. De er simpelthen gået ud”, fortæller graveren i Døstrup.

Tove Møller registrerer løbende kirkegårdens vandforbrug, og det har været højt i år. Men ikke nok til at holde liv i alle planter.

”Sommerblomsterne har klaret sig nogenlunde, for dem har vi vandet løbende. De er dog ikke så store og flotte som normalt. Vi har også vandet hækkene, men kom nok i gang for sent. Også nogle stauder og rododendron har taget skade ”, siger Tove Møller, der aldrig har oplevet så tør en sommer på kirkegården.

Rododendron hænger med bladene på Hørby Kirkegård.

Hun kan trods alt glæde sig over, at vandmanglen også satte en bremse på ukrudtets vækst, og plæneklipningen har været en nem omgang denne sommer.

Alle døde hækplanter vil nu blive omplantet. Det samme gælder planter på legatgravsteder, hvor ejerne har betalt kirkegården for vedligeholdelse. Gravsteder, hvor ejerne selv står for pasningen eller betaler kirkegården efter regning, må ejerne selv sørge for eventuel omplantning, oplyser Tove Møller.

Lagt på siden 11. august 2018


Folkekirkens Familiestøtte –
et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier

Øls, Hørby og Døstrup Sogne er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.

Ved udgangen af 2017 blev Lone Bøgh ansat som koordinator ved Folkekirkens Familiestøtte til at koordinere  arbejdet i Hadsund-Vive og Hobro-Mariager provstier. Her præsenterer hun det nye tiltag i de to provstier:

Mit navn er Lone Bøgh, jeg er uddannet folkeskolelærer og har efterfølgende videreuddannelse som skolevejleder og inklusionsvejleder. Gennem mit lærerarbejde har jeg ofte oplevet familier som har efterspurgt en ekstra håndsrækning.

Koordinator Lone Bøgh med provst for Hadsund Provsti Carsten Bøgh Pedersen (tv) og provst for Hobro-Mariager Provsti Jørgen Pontoppidan.

Børnefamilierne kan være under stort pres – af mange forskellige årsager. Det kan være en udfordring at få det hele til at lykkes i hverdagen. Måske er tonen derhjemme blev lidt rå eller i hvert fald ikke rar. Måske er man frustreret over sine børns trivsel, deres mangel på venner og glæde i hverdagen. Måske er der heftige diskussioner om skærmtid eller lektier. Måske mangler man redskaber og sparring fra andre voksne til at opdrage sine børn. Måske mangler man en hjælpende hånd til at få sin børn aktiveret i sports- og fritidslivet.

Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

• Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem.

• Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:

PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet

KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Aktuelt har vi et PREP-kursus i menighedscenteret i Hadsund i weekenden d. 7.-8. april 2018. Kontakt koordinatoren for mere information.

Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt mig meget gerne.

Koordinator Lone Bøgh
Tlf.: 24 76 17 91
E-mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk


Grandækning på pastoratets kirkegårde

Af Jenny Lyngaa

September 2017 udsendte ”Folkekirkens Arbejdsmiljøråd” et nyhedsbrev omhandlende nye retningslinjer for grandækning af gravsteder på kirkegårde:

Tove Møller tænker på alle de gravsteder, hun skal have grandækket.

Tove Møller tænker på alle de gravsteder, hun skal have grandækket.

”Grandækning i den kommende sæson
Den kommende sæson for grandækning står snart for døren, og bør være et vigtigt opmærksomhedspunkt på de
folkekirkelige arbejdspladser, da meget af dette arbejde foregår i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fx længerevarende knæliggende, hugsiddende og ensidigt belastende arbejde. Arbejdsstillingerne kan medføre nedslidningsskader især på knæ, ryg og nakke på både kort og lang sigt. Hvis jeres arbejde med grandækning løber over en længere periode end 4 uger, vil Arbejdstilsynet være ekstra opmærksomme på, om arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for, at undgå uhensigtsmæssig ergonomisk belastning af medarbejderne. Det betyder, at det knæliggende arbejde i forbindelse med
grandækning skal begrænses så meget som muligt.
Klip fra Nyhedsbrev september 2017.”

På Døstrup kirkegård bruger graver Tove Møller mere end 4 uger på at grandække ca. 80 gravsteder i forskellige størrelser. På Hørby kirkegård bruger graver Jens Tinglev mere end 4 uger på at grandække ca. 100 gravsteder i forskellige størrelser. På Øls kirkegård har graver Ivan Andersen 22 gravsteder i forskellige størrelser, der skal grandækkes.

Som følge ovenstående skrivelse er der til kirkegårdene indkøbt grønt plastnet. Dette klippes til i passende størrelser, hvorpå graveren arrangerer pyntningen. Selv om grangrenene sættes fast i nettet, bliver det ikke dyrere at få grandækket på denne måde.

Nogle gravsteder bliver dog stadig grandækket på den gamle måde, hvor graveren er knæliggende, enten pga. gravstedets udformning, eller et ønske om en speciel grandækning.

Graver Tove Møller gør opmærksom på, at det har været et meget mildt efterår i år. Dette gør, at grangrenene let taber nålene, idet de ikke har fået nogen frost af betydning.


Succes med praktik på kirkegården

Både Hørby og Døstrup kirkegårde fungerer som praktikplads for voksne, der har brug for særlige vilkår. Det er der gode erfaringer med, og udbyttet er gensidigt.

Både i Døstrup og i Hørby er der ekstra hænder på kirkegårdene for tiden. Kirkegårdene har gode muligheder for at tage særlige hensyn, hvis det ikke er alle typer opgaver, en praktikant kan klare, eller hvis de skal tilrettelægges på en anden måde.

 Kirkegårdsleder Jens Kristensen og STU-elev Frederik Oppelstrup er godt i gang med hækklipningen.

Kirkegårdsleder Jens Kristensen og STU-elev Frederik Oppelstrup er godt i gang med hækklipningen.

Der har været et særligt praktikforløb på Hørby kirkegård for en af de unge STU-studerende, Frederik Oppelstrup, fra naboen Vielshøjgård, hvor Odamsgårds uddannelsesafdeling holder til. Praktikaftalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem uddannelsesleder Jens Vognsgaard og graver Jens Kristensen. Frederiks største ønske har nemlig været at uddanne sig inden for gartnerfaget, og kirkegården har været en god mulighed for at tage hensyn til, at han har behov for færre og kortere arbejdsdage, overskuelige opgaver og grundig instruktion.

De behov har Jens Kristensen kunnet imødekomme sammen med gravermedhjælper Anders Yovan Dreiø, der begge har haft god kemi med Frederik.
Frederik fortæller selv, det er dejligt at få lov til at gå ude, og oplever det som en stor fordel, at kirkegården er overskuelig, og at man kender opgaverne i løbet af året, så der kan planlægges på forhånd.

”Det er vigtigt for mig at vide, hvad jeg skal, så jeg har tid til at lave det ordentligt”, forklarer Frederik.

Samtidig er Frederik også glad for, at der er mange forskellige opgaver på kirkegården og i kirken, så han ikke kommer til at kede sig. Især gør det en stor forskel for Frederik, at graver Jens og gravermedhjælper Anders viser ham tillid og ansvar – det ser han som et rigtigt stort skulderklap.

Frederik har været i praktik på kirkegården i næsten to år, mens han har taget sin STU på Odamsgård, og det har givet ham beviser for bla. hækklipning, beskæring, græsslåning, plantning, vedligeholdelse og sikkerhed.  Det er alt sammen noget, Frederik gerne vil arbejde videre med, og han vil gerne tage en EGU inden for gartnerfaget, når han er klar til det – det er han ikke helt endnu.

Frederik Oppelstrup bor i en af Odamsgårds lejligheder i botilbuddet på Enggårdsvej i Handest. Han startede med at flytte ind på Odamsgårds opholdssted, mens han fik undervisning på Vielshøjgård.

De unge på Odamsgård har typisk psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Det tages der højde for, når der aftales praktik. Der har derfor løbende været samtaler og møder med Odamsgårds Uddannelsesafdeling undervejs for at vurdere og tilpasse Frederiks forløb.

Graver Jens Kristensen har været glad for at have en praktikant og vil også gerne tage imod flere, der som Frederik har vanskeligheder med at finde en almindelig praktikplads. Jens ser det som en gensidig gevinst.

”Der skal bruges ekstra tid på instruktion og vejledning, og indkøringstiden er længere for Frederik. Der skal også tages hensyn, fordi han nemt bliver træt. Men vi går godt i spænd, og det betyder rigtigt meget. Frederik laver et godt stykke arbejdet, når han fungerer bedst, men der er også perioder, hvor det er sværere for ham”, fortæller Jens.

”Der har også været et rigtigt godt samarbejde med Odamsgård undervejs. Det er jo ekstra nemt, når man er naboer”, siger Jens med et smil på læben.


Ny kirkesanger arbejder også med børn og besøgshund

En ny stemme lyder ved gudstjenesterne i Øls-Hørby-Døstrup Kirker. Kirkerne har nemlig fået ny kirkesanger i skikkelse af Mette Egedal.

Mette Egedal er nye kirkesanger i Øls, Hørby og Døstrup Kirker.

Mette Egedal er nye kirkesanger i Øls, Hørby og Døstrup Kirker.

Faktisk er hun ikke helt ny i jobbet, da hun tiltrådte allerede i efteråret. Mette Egedal er 46 år, mor til fire børn, hvoraf de tre er voksne. Hun arbejder som dagplejer i Valsgaard, og er også bartender på Pigernes kro i Onsild.

“Jeg har altid elsket at synge og har sunget i kirkekor fra jeg var otte år. Som voksen har jeg sunget i gospelkor samt været tilknyttet Klejtrup Kirke som kirkesanger”, fortæller Mette Egedal om sig selv.

Hun er også indehaver af en besøgshund, som hun i sin fritid tager rundt på plejehjem med.

“Jeg er allerede glad for at komme I jeres skønne kirker og glæder mig meget til at være en del af jeres fællesskab”, fortæller Mette Egedal.


Jens og Anders holder kirkegården smuk

På en solbeskinnet sommerdag hviler en idyllisk fredfuldhed over Hørby Kirkegård. De lige rækker af små, trimmede tujahække, blomstrende pelargonier og smukt formede gravsten ligger indpakket i et lydbillede af afdæmpet fuglekvidder.

600 graver - forsidefoto

340 gravsteder, kilometervis af hække og mange hundrede meter sti holder graver Jens Tinglev Kristensen (th) og gravermedhjælper Anders Dreiø i fineste orden.

På sådan en dag er det svært at være utilfreds med arbejdspligterne for graver Jens Tinglev Kristensen og medhjælper Anders Dreiø. For Hørby Kirkegård med cirka 340 gravsteder er deres domæne. Anders er ansat fra påske til omtrent december, mens Jens virker hele året og samtidig er kirketjener i Hørby Kirke.

”Det er et dejligt frit arbejde at være graver. Vi bestemmer jo selv over arbejdsdagen, så længe kirkegårdens brugere er tilfredse”, siger 53-årige Jens Tinglev Kristensen, der har haft graver- og kirketjenerjobbet i Hørby i seks år.

600 IMG_0571

37-årige Anders Dreiø har arbejdet på kirkegården i snart en halv snes år. Han bor i Viborg, men står gerne tidligt op for at køre med bus til Hørby, hvor han møder kl. 8.

”Det betyder jo ikke noget, når man er glad for sin arbejde”, siger han.

Gravernes arbejdsliv følger langt hen ad vejen plantelivet og årstiderne. To-tre uger før påske begynder de at fjerne grandækningen fra gravstederne. Kort før påske plantes de første blomster, stedmoderblomster, som kan tåle en smule frost.

Omkring grundlovsdag skal der plantes sommerblomster i skikkelse af knoldbegonia, pelargonier, lobelie og sølvfod. Efter sankthans begynder det fysisk krævende arbejde med at klippe hække. 40 kilometer, har Jens regnet ud, at klipperens skær skal over, når man tager i betragtning, at hver hæk trimmes på tre sider.

I september falder det første løv, og graverne må herefter jævnligt fjerne blade. Når efteråret for alvor bider sig fast i slutningen af oktober, begynder en af sæsonens store opgaver: Grandækning. Jens og Anders får leveret over et tons nordmannsgran og omkring 700 kilo nobilis til at dække og pynte gravstederne, så de står smukke og velplejede i den mørke, golde vintertid. Grandækningen er Jens Tinglev Kristensens bedste tid.

”Jeg holder af at ligge der på knæ og få hvert enkelt gravsted til at fremstå smukt. I den periode kommer mange besøgende forbi også ser på arbejdet.”

600 graver 1 - jens

Jens Tinglev Kristensen har været graver og kirketjener ved Hørby Kirke i seks år.

Langt de fleste indehavere af gravsteder lader graverne stå for den løbende vedligeholdelse. Kun en snes ud af de 340 klarer selv alt arbejdet. Graverne forsøger at komme omkring alle gravsteder cirka hver anden-tredje uge, og de opfylder gerne særlige ønsker om f.eks. blomstervalg og ekstra pynt med buketter på familiens mærkedage.

Jens Tinglev Kristensen understreger, at der ikke bruges sprøjtegift og kemikalier på kirkegården. Ældste gravsted på Hørby Kirkegård er fra 1870. Et gravsted kan nedlægges efter 25 år og en urnegrav efter 10 år, med mindre pårørende ønsker gravstedet opretholdt.

600 graver 2 - anders

Gravermedhjælper Anders Dreiø.

Flere katte har deres daglige gang på kirkegården.

Flere katte har deres daglige gang på kirkegården.

600 IMG_0573


Konfirmander slog rekorden ved indsamling

Mark Andersen (tv) og Christian Strøm er klar til at drage ud på deres rute i Hørby Kirkeby.

Mark Andersen (tv) og Christian Strøm er klar til at drage ud på deres rute i Hørby Kirkeby.

Søndag 8. marts deltog Øls-Hørby-Døstrup Sogne i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Sædvanen tro var raslebøsserne lagt i hænderne på forårets konfirmander, og de travede veje og gader tynde for at skaffe penge til kvinder i verdens allerfattigste lande. Indsatsen bar frugt, for årets resultat blev 10591,50 kr., hvilket er ny rekord for sognene.

Over 35-40 unge mødte op i præstegården, hvor den lokale indsamlingsbase var lagt. Med så mange indsamlere var det muligt at dække 20 ruter. Slagets gang blev styret af Kirsten Pinholt og Jenny Lyngaa, der klædte konfirmanderne på med bøsser, girokort og instrukser, inden de drog af sted.

Til sammenligning indsamlede Øls-Hørby-Døstrup i fjor  9069,50 kr., hvor 16 ruter blev dækket.

– Det betyder meget, at konfirmanderne slutter op om initiativet, og i år var de flinke til det, fortæller Kirsten Pinholt.

På landsplan samlede Folkekirkens Nødhjælp i alt 14 millioner kroner ind søndag 8. marts.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp i aktion på deres rute i Hørby Skoleby.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp i aktion på deres rute i Hørby Skoleby.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp tæller dagens resultat op.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp tæller dagens resultat op.

Jenny Lyngaa udleverer materiale.

Jenny Lyngaa udleverer materiale.

Indsamlingsbøsserne ventede på konfirmanderne i præstegårdens konfirmandstue.

Indsamlingsbøsserne ventede på konfirmanderne i præstegårdens konfirmandstue.


Fastelavn i kirke og forsamlingshusfastelavn1 -600

Søndag 22. februar var Hørby Kirke velbesøgt af udklædte børn, der i anledning af fastelavn deltog i eftermiddagens børnegudstjeneste og bagefter drog i Hørby Forsamlingshus for at hygge og tæve løs på tønden.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holdt en “børnevenlig” prædiken og fastelavn, katten i tønden og djævlen, der også kan klæde sig ud og lokke os til at gøre dumme ting. Imens lyttede drenge og piger i forklædninger som både engle og “manden med leen”.

Gudstjenesten var også afslutning for minikonfirmanderne fra 3.b

Efter gudstjenesten drog alle til forsamlingshuset, hvor der blev serveret kaffe, sodavand og kage, og de udklædte børn og voksne kæmpe konge- og dronningetitler. Fastelavnsarrangementet var et resultatet af et samarbejde mellem kirke, borgerforeningen og forsamlingshuset i Hørby.

fastelavn2-600fastelavn5-600

 

fastelavn4-600

Minikonfirmanderne fra 3.b fremførte “minikonfirmandsangen” for menigheden.

fastelavn6-600


Smuk eftermiddag med musik og bibelteksternilæsninger (3)-700

Vellyd og smuk stemning fyldte kirkerummet fra første salme i Døstrup Kirke søndag 7. december, hvor sognene holdt den traditionsrige musikgudstjeneste med “De 9 læsninger”.

Kirken havde besøg af det kompetente Hobro Kirkes Kor, og sangerne under ledelse af dirigent og organist Birthe Langdahl bidrog til en herlig musikalsk oplevelse.

På programmet var også ni centrale tekster fra Biblen, og de blev læst op af medlemmer af menigheden – både unge og ældre.

Birthe Langdahl (til højre) klarede både klaver, orgel og dirigentopgaven.

Birthe Langdahl (til højre) klarede både klaver, orgel og dirigentopgaven.

Hobro Kirkes Kor kom med et bredt program. Der var både moderne korstykker, og værker af ældre dato. F.eks. “Angelus ad virginem”, der stammer fra det 14. århundrede, og som blev fremført med Søren Hammer Sørensen som solist og med akkompagnement af Mads Kiel på tromme.

Døstrup Kirkes orgel kom i den grad i feststemning, da Birthe Langdahl spillede “Noël” komponeret af franskmanden Claude Balbastre i 1700-tallet.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg akkompagnerede også med sit fløjtespil et par gange under eftermiddagens seance.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på fløjte.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på fløjte.

Der var naturligvis også fællessalmer, fire i alt. Dagen blev indledt med “Blomstre som en rosengård”, og med den gode lyd fra Hobro Kirkes Kor og mange sognebørn på de fyldte kirkebænke, var den gode stemning skabt. Den holdt gennem hele musikgudstjenesten, som på bedste vis blev rundet af med fællessalmen “Dejlig er jorden”.


Korps fik glæde af Sønderbys opløste legat

legat 700

10. april 2014 blev Sønderbys legat officielt overrakt til deling mellem FDF-spejderne i Hobro og KFUM-gruppen Rosendal.

Det skete, efter at menighedsrådet havde fået Civilstyrelsens tilladelse til at opløse legatet, fordi renteafkastet de senere år har været meget lavt. Derfor er der ikke sket uddeling af legatportioner siden 1992. Ved en ceremoni i konfirmandstuen fik repræsentanter fra korpsene overrakt fondens kapital. Der var cirka 35.000 kroner til deling.

Ved arrangementet deltog også familiemedlemmer til legatets stifter. Jenny Lyngaa, medlem af menighedsrådet, holdt et kort oplæg om legatets historie, inden den officielle overrækkelse fandt sted. Herefter var der hyggeligt samvær og lidt godt til ganen.

Legatets stifter, Christian Gyldenstjerne Sønderby, blev født i Tobberup 8. november 1866. Efter sin konfirmation kom han i lære som buntmager hos buntmager Christen Hansen i Hobro, hvor han fik svendebrev i 1886. Siden etablerede han sig i København med flere forretninger. I København blev han i 1919 oldermand for Buntmagerlauget og blev æresmedlem i Hatte- og Buntmagerlauget. Han blev også Ridder af Dannebrog og ved sin død i 1933 i Valby var han grosserer.

I sit testamente fik han indskrevet sit ønske om at oprette et legat til minde om sine forældre, gårdmand og skræddermester Peter Jørgensen Sønderby og Ane Margrethe Nielsdatter. Legatet blev herefter oprettet i 1938. Renterne af legatet skulle deles i to portioner.  Sønderbys ugifte døtre modtog hver en legatportion, så længe de levede. Den sidste datter døde i 1963, og herefter skulle legatet tildeles en fattig, ugift kvinde eller enke i Hørby Sogn, fortrinsvis i Tobberup.

Vindelev Kirkes altermaleri

Tidligere på året var jeg på besøg i Vindelev kirke nord for Jelling.alter1s

Vindelev Kirke er en af Danmarks ældste fra ca. 1154. I det lys er kirken en flot bygning med højt til loftet og lige og glatte mure. Set udefra skiller kirken sig ikke ud fra de fleste danske landsbykirker, og når man træder indenfor, fremtræder kirkerummet helt enkelt og traditionelt med rene hvide vægge og ensfarvet loft.

Men på et meget iøjnefaldende punkt er Vindelev kirke alt andet end traditionel. Altertavlen er et stort abstrakt maleri i stærke farver. Ved første øjekast kan maleriet virke voldsomt i forhold til det enkle kirkerum, men da jeg havde siddet og kigget på billedet en tid, kom jeg frem til, at det nok er den mest interessante alterudsmykning jeg har oplevet. Læs mere

Ny koordinator for familiestøtten

Folkekirkens Familiestøtte har fået ny koordinator  i Hadsund og Hobro-Mariager provstier. Det er Line Neve Enggaard, som er ansat pr. 1. februar.

Line er uddannet cand.mag i dansk og psykologi og certificeret projektleder.

Line har senest været ansat som konsulent i sprogcenter A2B, hvor hun har varetaget en bred vifte af koordineringsopgaver, herunder undervisning, eksternt samarbejde, samarbejde med frivillige, fastholdelse og motivationssamtaler, vejledningsopgaver og coaching af mennesker i forandringsprocesser, visitation og sceening.

Udover en betydelig projektledererfaring har Line bred erfaring i arbejdet med frivillige, herunder rekruttering og ledelse af frivillige. Line har desuden i en årrække arbejdet som gymnasie- og HF-lærer, hvor hun har arbejdet med undervisning og vejledningsopgaver.

Hun fortæller:

”Jeg ser Folkekirkens Familiestøtte som et fantastisk og særdeles relevant initiativ i en tid, hvor opdragelsesformer ikke er givet på forhånd, og hvor forældre naturligt kan føle sig usikre i en verden af mange valg. Alle forældre kan få brug for nye perspektiver og vejledning i hverdagen, og jeg beundrer de mennesker, der rækker ud efter en hjælpende hånd i en svær tid. Derfor glæder jeg mig utroligt meget til at blive en del af Folkekirkens Familiestøtte, der gør et veldokumenteret og seriøst stykke arbejde for Danmarks børnefamilier.”

”Jeg glæder mig også meget til at etablere et samarbejde med frivillige ildsjæle i Hadsund og Hobro-Mariager provstier. Forskellige former for frivilligt arbejde har også været en prioritet i mit eget liv.

Jeg har blandt andet boet og arbejdet et år på et børnehjem i Thailand. Det er en oplevelse, som står mit hjerte særligt nært. Udover medmenneskelig værdi gav det megen personlig værdi i form af gode venskaber og et utroligt nuanceret syn på eksistenser og livsvilkår.

Jeg inspireres meget af forskellighed og ser nysgerrighed på mennesker som en god måde at mindske fordomme.”

Line er bosat i Rebild Kommune med sin mand og deres to børn.


Minikonfirmander

Billeder fra minikonfirmandernes aktiviteter i sognehuset februar 2020.


Graverens sidste træk i klokken

Tirsdag 2. april klokken 8 var en særlig dag for graver Tove Møller ved Døstrup Kirke. Denne tidlige forårsmorgen trak hun for sidste gang i de reb, der sætter klokken højere oppe i tårnet i bevægelse og giver klang til solens opgang.

Det er nemlig slut med den manuelle klokkeringning i Døstrup Kirke, som i april fik installeret et automatisk ringeanlæg. Nu husker et computerprogram tiden, sender signal til mekanikken ved klokken, der sætter den store metalkonstruktion i sving, så Døstrup og omegn kan vide, at nu er det morgen eller aften. Eller tid til gudstjeneste, for automatikken klarer også tjansen, når der søndage og ved andre lejligheder skal kaldes til samling.

”Nu er jeg mindre bundet til at skulle være i kirken på de bestemte tidspunkter. Men det er da også lidt vemodigt. Jeg har aldrig været ked af at skulle ringe. Det er ikke hårdt arbejde, men jeg har godt nok trukket mange gange i rebet”, smiler Tove Møller.

Hvor mange gang kan være svært præcis at regne ud, men nogle 100.000 snoretræk er det nok blevet til. I sine otte år som graver i Døstrup har Tove Møller stået for ringning klokken otte og 16 fire dage om ugen. Onsdag er hendes fridag, mens tidligere menighedsrådsmedlem Knud Kristiansen fra Døstrup har vikarieret med ringningen på lørdage og i ferier.

Hver ringning kræver 100 slag afsluttet af de tre gange tre bedeslag. Graveren ringer også, når der er gudstjeneste i Døstrup Kirke. Så ringes der 100 slag plus tre bedeslag en time før gudstjeneste, 100 slag plus to gange tre bedeslag en halv time før tjenesten og de sidste 100 slag plus tre gange tre bedeslag, når højmessen begynder.

Poul Erik (tv) fra firmaet Thubalka og elektriker Karl Emil fra Lillegården arbejdede i april med at installere den automatiske ringning i Døstrup Kirke. (Foto: Tove Møller)

Tove Møller fortæller, at cyklende turister, der kommer forbi Døstrup og kirken, ofte har været imponeret, når de har oplevet den manuelle, rebstyrede klokkeringning. Det ser man nemlig ikke særligt mange steder mere.

Øls Kirke har stadig manuel ringning, mens Hørby Kirke blev automatiseret i 2012. Det krævede en ny klokke, fordi den gamle fra 1505 ikke ville kunne klare belastningen fra den nye mekanik.

Døstrup Kirkes klokke fra 1890 tåler mosten. Firmaet Thubalka lavede en grundig analyse af klokken og konstaterede dog, at klokkens øje er støbt en smule skævt, hvilket giver kneblen en skæv bevægelse. Desuden var bommen, som bærer klokken, for stor. Den er derfor skiftet ud med en mindre, og det har været muligt at justere for det skæve øje, så klokken nu ringer perfekt med det nye automatiske anlæg.

Elin Juul Hedegaard, formand for menighedsrådet, fortæller, at rådet i samarbejde med graverne ved de tre kirker har arbejdet på at få tilpasset de tre graverstillinger således, at graverne afløser hinanden i ferier og på fridage og ved sygdom.

“For at få den kabale til at gå op, var automatisk ringning en nærliggende løsning. Vi har været glade for den automatiske ringning i Hørby og fordelen ved den automatiske ringning er jo, at der bliver ringet morgen og aften alle dage”, siger Elin Juul Hedegaard.

“Som tidligere nævnt kunne vi installere automatisk ringning i Døstrup Kirke på den nuværende klokke, samtidig med at vi får installeret automatisk ringning, får vi tidsstyring af dørlåsen på kirkedøren, således at kirken er åben i en fastsat periode, også på graverens fridage. Både automatisk ringning og det arbejde, der føler deraf og tidsstyring af dørlåsen koster ialt kr 147.750. Derudover vil der komme et mindre beløb til elektrikerarbejde.”

Fakta om klokkerne:

Øls Kirke har to klokker. Den gamle klokke er støbt i 1435 af klokkestøber Petrus de Randrusia og forsynet med to pilgrimstegn: Skt. Mauritius og en hellig biskop. Den nye klokke ringede første gang bededag 1991, da kirken blev genåbnet efter restaurering. Den bærer inskriptionen: ” Støbt til Øls kirke 1991 af Eijsbouts i Holland,” Klokkens “motto” er verslinjeme fra Johs, Johansens salme “Dommer over levende og døde”: Alle knæ på jorden skal sig bøje dybt i solopgangen fra det høje.

Hørby Kirke har to klokker. Den gamle klokke er støbt i 1505 af Sven Andersen. Inskription: “Til ære for den saligste jomfru Maria.” Den nye klokke kom på plads i 2012. Den vejer 485 kg, har en diameter på 925 mm og bærer indskriften: STØBT TIL HØRBY KIRKE ÅR 2010 AF EIJSBOUTS I HOLLAND. SKÆNKET AF FRODE NIELSEN FØDT I HOSTRUPHUSE 1913.

Døstrup Kirke:  Klokkens inskription er: ”Skænket af HANS NIELSØN, KAREN ALBREDSDATTER 1650 OMSTØBT AAR 1890 HOS CHR. CHRISTENSENS ENKE AARHUS.  Klokken har også denne inskription: Jeg er ringest tjener kun Ringer ind til kirketime Men lad ordets klokkemund Dig til himmerige kime.


Planter klarede ikke tørken

Graver Tove Møller med en af de planter, som ikke klarede sommertørken.

Alt for tidligt er kirkegården farvet i efterårets kulører. Allerede i juli stod flere af de små buksbom-hække i gult mellem gravstederne i Døstrup. Tørken ramte også kirkegårdene i Øls, Døstrup og Hørby.

”Det var godt nok en trist dag, da jeg vendte tilbage fra ferien”, fortæller Tove Møller, graver ved Døstrup Kirke.

Mange planter fik ikke slukket tørsten i en historisk hed og tør sommer. Værst ser det ud med hækkene.

”Vi bliver nødt til at plante en del af dem om. De er simpelthen gået ud”, fortæller graveren i Døstrup.

Tove Møller registrerer løbende kirkegårdens vandforbrug, og det har været højt i år. Men ikke nok til at holde liv i alle planter.

”Sommerblomsterne har klaret sig nogenlunde, for dem har vi vandet løbende. De er dog ikke så store og flotte som normalt. Vi har også vandet hækkene, men kom nok i gang for sent. Også nogle stauder og rododendron har taget skade ”, siger Tove Møller, der aldrig har oplevet så tør en sommer på kirkegården.

Rododendron hænger med bladene på Hørby Kirkegård.

Hun kan trods alt glæde sig over, at vandmanglen også satte en bremse på ukrudtets vækst, og plæneklipningen har været en nem omgang denne sommer.

Alle døde hækplanter vil nu blive omplantet. Det samme gælder planter på legatgravsteder, hvor ejerne har betalt kirkegården for vedligeholdelse. Gravsteder, hvor ejerne selv står for pasningen eller betaler kirkegården efter regning, må ejerne selv sørge for eventuel omplantning, oplyser Tove Møller.

Lagt på siden 11. august 2018


Folkekirkens Familiestøtte –
et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier

Øls, Hørby og Døstrup Sogne er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.

Ved udgangen af 2017 blev Lone Bøgh ansat som koordinator ved Folkekirkens Familiestøtte til at koordinere  arbejdet i Hadsund-Vive og Hobro-Mariager provstier. Her præsenterer hun det nye tiltag i de to provstier:

Mit navn er Lone Bøgh, jeg er uddannet folkeskolelærer og har efterfølgende videreuddannelse som skolevejleder og inklusionsvejleder. Gennem mit lærerarbejde har jeg ofte oplevet familier som har efterspurgt en ekstra håndsrækning.

Koordinator Lone Bøgh med provst for Hadsund Provsti Carsten Bøgh Pedersen (tv) og provst for Hobro-Mariager Provsti Jørgen Pontoppidan.

Børnefamilierne kan være under stort pres – af mange forskellige årsager. Det kan være en udfordring at få det hele til at lykkes i hverdagen. Måske er tonen derhjemme blev lidt rå eller i hvert fald ikke rar. Måske er man frustreret over sine børns trivsel, deres mangel på venner og glæde i hverdagen. Måske er der heftige diskussioner om skærmtid eller lektier. Måske mangler man redskaber og sparring fra andre voksne til at opdrage sine børn. Måske mangler man en hjælpende hånd til at få sin børn aktiveret i sports- og fritidslivet.

Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

• Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem.

• Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:

PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet

KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Aktuelt har vi et PREP-kursus i menighedscenteret i Hadsund i weekenden d. 7.-8. april 2018. Kontakt koordinatoren for mere information.

Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt mig meget gerne.

Koordinator Lone Bøgh
Tlf.: 24 76 17 91
E-mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk


Grandækning på pastoratets kirkegårde

Af Jenny Lyngaa

September 2017 udsendte ”Folkekirkens Arbejdsmiljøråd” et nyhedsbrev omhandlende nye retningslinjer for grandækning af gravsteder på kirkegårde:

Tove Møller tænker på alle de gravsteder, hun skal have grandækket.

Tove Møller tænker på alle de gravsteder, hun skal have grandækket.

”Grandækning i den kommende sæson
Den kommende sæson for grandækning står snart for døren, og bør være et vigtigt opmærksomhedspunkt på de
folkekirkelige arbejdspladser, da meget af dette arbejde foregår i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fx længerevarende knæliggende, hugsiddende og ensidigt belastende arbejde. Arbejdsstillingerne kan medføre nedslidningsskader især på knæ, ryg og nakke på både kort og lang sigt. Hvis jeres arbejde med grandækning løber over en længere periode end 4 uger, vil Arbejdstilsynet være ekstra opmærksomme på, om arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for, at undgå uhensigtsmæssig ergonomisk belastning af medarbejderne. Det betyder, at det knæliggende arbejde i forbindelse med
grandækning skal begrænses så meget som muligt.
Klip fra Nyhedsbrev september 2017.”

På Døstrup kirkegård bruger graver Tove Møller mere end 4 uger på at grandække ca. 80 gravsteder i forskellige størrelser. På Hørby kirkegård bruger graver Jens Tinglev mere end 4 uger på at grandække ca. 100 gravsteder i forskellige størrelser. På Øls kirkegård har graver Ivan Andersen 22 gravsteder i forskellige størrelser, der skal grandækkes.

Som følge ovenstående skrivelse er der til kirkegårdene indkøbt grønt plastnet. Dette klippes til i passende størrelser, hvorpå graveren arrangerer pyntningen. Selv om grangrenene sættes fast i nettet, bliver det ikke dyrere at få grandækket på denne måde.

Nogle gravsteder bliver dog stadig grandækket på den gamle måde, hvor graveren er knæliggende, enten pga. gravstedets udformning, eller et ønske om en speciel grandækning.

Graver Tove Møller gør opmærksom på, at det har været et meget mildt efterår i år. Dette gør, at grangrenene let taber nålene, idet de ikke har fået nogen frost af betydning.


Succes med praktik på kirkegården

Både Hørby og Døstrup kirkegårde fungerer som praktikplads for voksne, der har brug for særlige vilkår. Det er der gode erfaringer med, og udbyttet er gensidigt.

Både i Døstrup og i Hørby er der ekstra hænder på kirkegårdene for tiden. Kirkegårdene har gode muligheder for at tage særlige hensyn, hvis det ikke er alle typer opgaver, en praktikant kan klare, eller hvis de skal tilrettelægges på en anden måde.

 Kirkegårdsleder Jens Kristensen og STU-elev Frederik Oppelstrup er godt i gang med hækklipningen.

Kirkegårdsleder Jens Kristensen og STU-elev Frederik Oppelstrup er godt i gang med hækklipningen.

Der har været et særligt praktikforløb på Hørby kirkegård for en af de unge STU-studerende, Frederik Oppelstrup, fra naboen Vielshøjgård, hvor Odamsgårds uddannelsesafdeling holder til. Praktikaftalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem uddannelsesleder Jens Vognsgaard og graver Jens Kristensen. Frederiks største ønske har nemlig været at uddanne sig inden for gartnerfaget, og kirkegården har været en god mulighed for at tage hensyn til, at han har behov for færre og kortere arbejdsdage, overskuelige opgaver og grundig instruktion.

De behov har Jens Kristensen kunnet imødekomme sammen med gravermedhjælper Anders Yovan Dreiø, der begge har haft god kemi med Frederik.
Frederik fortæller selv, det er dejligt at få lov til at gå ude, og oplever det som en stor fordel, at kirkegården er overskuelig, og at man kender opgaverne i løbet af året, så der kan planlægges på forhånd.

”Det er vigtigt for mig at vide, hvad jeg skal, så jeg har tid til at lave det ordentligt”, forklarer Frederik.

Samtidig er Frederik også glad for, at der er mange forskellige opgaver på kirkegården og i kirken, så han ikke kommer til at kede sig. Især gør det en stor forskel for Frederik, at graver Jens og gravermedhjælper Anders viser ham tillid og ansvar – det ser han som et rigtigt stort skulderklap.

Frederik har været i praktik på kirkegården i næsten to år, mens han har taget sin STU på Odamsgård, og det har givet ham beviser for bla. hækklipning, beskæring, græsslåning, plantning, vedligeholdelse og sikkerhed.  Det er alt sammen noget, Frederik gerne vil arbejde videre med, og han vil gerne tage en EGU inden for gartnerfaget, når han er klar til det – det er han ikke helt endnu.

Frederik Oppelstrup bor i en af Odamsgårds lejligheder i botilbuddet på Enggårdsvej i Handest. Han startede med at flytte ind på Odamsgårds opholdssted, mens han fik undervisning på Vielshøjgård.

De unge på Odamsgård har typisk psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Det tages der højde for, når der aftales praktik. Der har derfor løbende været samtaler og møder med Odamsgårds Uddannelsesafdeling undervejs for at vurdere og tilpasse Frederiks forløb.

Graver Jens Kristensen har været glad for at have en praktikant og vil også gerne tage imod flere, der som Frederik har vanskeligheder med at finde en almindelig praktikplads. Jens ser det som en gensidig gevinst.

”Der skal bruges ekstra tid på instruktion og vejledning, og indkøringstiden er længere for Frederik. Der skal også tages hensyn, fordi han nemt bliver træt. Men vi går godt i spænd, og det betyder rigtigt meget. Frederik laver et godt stykke arbejdet, når han fungerer bedst, men der er også perioder, hvor det er sværere for ham”, fortæller Jens.

”Der har også været et rigtigt godt samarbejde med Odamsgård undervejs. Det er jo ekstra nemt, når man er naboer”, siger Jens med et smil på læben.


Ny kirkesanger arbejder også med børn og besøgshund

En ny stemme lyder ved gudstjenesterne i Øls-Hørby-Døstrup Kirker. Kirkerne har nemlig fået ny kirkesanger i skikkelse af Mette Egedal.

Mette Egedal er nye kirkesanger i Øls, Hørby og Døstrup Kirker.

Mette Egedal er nye kirkesanger i Øls, Hørby og Døstrup Kirker.

Faktisk er hun ikke helt ny i jobbet, da hun tiltrådte allerede i efteråret. Mette Egedal er 46 år, mor til fire børn, hvoraf de tre er voksne. Hun arbejder som dagplejer i Valsgaard, og er også bartender på Pigernes kro i Onsild.

“Jeg har altid elsket at synge og har sunget i kirkekor fra jeg var otte år. Som voksen har jeg sunget i gospelkor samt været tilknyttet Klejtrup Kirke som kirkesanger”, fortæller Mette Egedal om sig selv.

Hun er også indehaver af en besøgshund, som hun i sin fritid tager rundt på plejehjem med.

“Jeg er allerede glad for at komme I jeres skønne kirker og glæder mig meget til at være en del af jeres fællesskab”, fortæller Mette Egedal.


Jens og Anders holder kirkegården smuk

På en solbeskinnet sommerdag hviler en idyllisk fredfuldhed over Hørby Kirkegård. De lige rækker af små, trimmede tujahække, blomstrende pelargonier og smukt formede gravsten ligger indpakket i et lydbillede af afdæmpet fuglekvidder.

600 graver - forsidefoto

340 gravsteder, kilometervis af hække og mange hundrede meter sti holder graver Jens Tinglev Kristensen (th) og gravermedhjælper Anders Dreiø i fineste orden.

På sådan en dag er det svært at være utilfreds med arbejdspligterne for graver Jens Tinglev Kristensen og medhjælper Anders Dreiø. For Hørby Kirkegård med cirka 340 gravsteder er deres domæne. Anders er ansat fra påske til omtrent december, mens Jens virker hele året og samtidig er kirketjener i Hørby Kirke.

”Det er et dejligt frit arbejde at være graver. Vi bestemmer jo selv over arbejdsdagen, så længe kirkegårdens brugere er tilfredse”, siger 53-årige Jens Tinglev Kristensen, der har haft graver- og kirketjenerjobbet i Hørby i seks år.

600 IMG_0571

37-årige Anders Dreiø har arbejdet på kirkegården i snart en halv snes år. Han bor i Viborg, men står gerne tidligt op for at køre med bus til Hørby, hvor han møder kl. 8.

”Det betyder jo ikke noget, når man er glad for sin arbejde”, siger han.

Gravernes arbejdsliv følger langt hen ad vejen plantelivet og årstiderne. To-tre uger før påske begynder de at fjerne grandækningen fra gravstederne. Kort før påske plantes de første blomster, stedmoderblomster, som kan tåle en smule frost.

Omkring grundlovsdag skal der plantes sommerblomster i skikkelse af knoldbegonia, pelargonier, lobelie og sølvfod. Efter sankthans begynder det fysisk krævende arbejde med at klippe hække. 40 kilometer, har Jens regnet ud, at klipperens skær skal over, når man tager i betragtning, at hver hæk trimmes på tre sider.

I september falder det første løv, og graverne må herefter jævnligt fjerne blade. Når efteråret for alvor bider sig fast i slutningen af oktober, begynder en af sæsonens store opgaver: Grandækning. Jens og Anders får leveret over et tons nordmannsgran og omkring 700 kilo nobilis til at dække og pynte gravstederne, så de står smukke og velplejede i den mørke, golde vintertid. Grandækningen er Jens Tinglev Kristensens bedste tid.

”Jeg holder af at ligge der på knæ og få hvert enkelt gravsted til at fremstå smukt. I den periode kommer mange besøgende forbi også ser på arbejdet.”

600 graver 1 - jens

Jens Tinglev Kristensen har været graver og kirketjener ved Hørby Kirke i seks år.

Langt de fleste indehavere af gravsteder lader graverne stå for den løbende vedligeholdelse. Kun en snes ud af de 340 klarer selv alt arbejdet. Graverne forsøger at komme omkring alle gravsteder cirka hver anden-tredje uge, og de opfylder gerne særlige ønsker om f.eks. blomstervalg og ekstra pynt med buketter på familiens mærkedage.

Jens Tinglev Kristensen understreger, at der ikke bruges sprøjtegift og kemikalier på kirkegården. Ældste gravsted på Hørby Kirkegård er fra 1870. Et gravsted kan nedlægges efter 25 år og en urnegrav efter 10 år, med mindre pårørende ønsker gravstedet opretholdt.

600 graver 2 - anders

Gravermedhjælper Anders Dreiø.

Flere katte har deres daglige gang på kirkegården.

Flere katte har deres daglige gang på kirkegården.

600 IMG_0573


Konfirmander slog rekorden ved indsamling

Mark Andersen (tv) og Christian Strøm er klar til at drage ud på deres rute i Hørby Kirkeby.

Mark Andersen (tv) og Christian Strøm er klar til at drage ud på deres rute i Hørby Kirkeby.

Søndag 8. marts deltog Øls-Hørby-Døstrup Sogne i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Sædvanen tro var raslebøsserne lagt i hænderne på forårets konfirmander, og de travede veje og gader tynde for at skaffe penge til kvinder i verdens allerfattigste lande. Indsatsen bar frugt, for årets resultat blev 10591,50 kr., hvilket er ny rekord for sognene.

Over 35-40 unge mødte op i præstegården, hvor den lokale indsamlingsbase var lagt. Med så mange indsamlere var det muligt at dække 20 ruter. Slagets gang blev styret af Kirsten Pinholt og Jenny Lyngaa, der klædte konfirmanderne på med bøsser, girokort og instrukser, inden de drog af sted.

Til sammenligning indsamlede Øls-Hørby-Døstrup i fjor  9069,50 kr., hvor 16 ruter blev dækket.

– Det betyder meget, at konfirmanderne slutter op om initiativet, og i år var de flinke til det, fortæller Kirsten Pinholt.

På landsplan samlede Folkekirkens Nødhjælp i alt 14 millioner kroner ind søndag 8. marts.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp i aktion på deres rute i Hørby Skoleby.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp i aktion på deres rute i Hørby Skoleby.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp tæller dagens resultat op.

Mathias Christensen (tv) og Morten Kirketerp tæller dagens resultat op.

Jenny Lyngaa udleverer materiale.

Jenny Lyngaa udleverer materiale.

Indsamlingsbøsserne ventede på konfirmanderne i præstegårdens konfirmandstue.

Indsamlingsbøsserne ventede på konfirmanderne i præstegårdens konfirmandstue.


Fastelavn i kirke og forsamlingshusfastelavn1 -600

Søndag 22. februar var Hørby Kirke velbesøgt af udklædte børn, der i anledning af fastelavn deltog i eftermiddagens børnegudstjeneste og bagefter drog i Hørby Forsamlingshus for at hygge og tæve løs på tønden.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holdt en “børnevenlig” prædiken og fastelavn, katten i tønden og djævlen, der også kan klæde sig ud og lokke os til at gøre dumme ting. Imens lyttede drenge og piger i forklædninger som både engle og “manden med leen”.

Gudstjenesten var også afslutning for minikonfirmanderne fra 3.b

Efter gudstjenesten drog alle til forsamlingshuset, hvor der blev serveret kaffe, sodavand og kage, og de udklædte børn og voksne kæmpe konge- og dronningetitler. Fastelavnsarrangementet var et resultatet af et samarbejde mellem kirke, borgerforeningen og forsamlingshuset i Hørby.

fastelavn2-600fastelavn5-600

 

fastelavn4-600

Minikonfirmanderne fra 3.b fremførte “minikonfirmandsangen” for menigheden.

fastelavn6-600


Smuk eftermiddag med musik og bibelteksternilæsninger (3)-700

Vellyd og smuk stemning fyldte kirkerummet fra første salme i Døstrup Kirke søndag 7. december, hvor sognene holdt den traditionsrige musikgudstjeneste med “De 9 læsninger”.

Kirken havde besøg af det kompetente Hobro Kirkes Kor, og sangerne under ledelse af dirigent og organist Birthe Langdahl bidrog til en herlig musikalsk oplevelse.

På programmet var også ni centrale tekster fra Biblen, og de blev læst op af medlemmer af menigheden – både unge og ældre.

Birthe Langdahl (til højre) klarede både klaver, orgel og dirigentopgaven.

Birthe Langdahl (til højre) klarede både klaver, orgel og dirigentopgaven.

Hobro Kirkes Kor kom med et bredt program. Der var både moderne korstykker, og værker af ældre dato. F.eks. “Angelus ad virginem”, der stammer fra det 14. århundrede, og som blev fremført med Søren Hammer Sørensen som solist og med akkompagnement af Mads Kiel på tromme.

Døstrup Kirkes orgel kom i den grad i feststemning, da Birthe Langdahl spillede “Noël” komponeret af franskmanden Claude Balbastre i 1700-tallet.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg akkompagnerede også med sit fløjtespil et par gange under eftermiddagens seance.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på fløjte.

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på fløjte.

Der var naturligvis også fællessalmer, fire i alt. Dagen blev indledt med “Blomstre som en rosengård”, og med den gode lyd fra Hobro Kirkes Kor og mange sognebørn på de fyldte kirkebænke, var den gode stemning skabt. Den holdt gennem hele musikgudstjenesten, som på bedste vis blev rundet af med fællessalmen “Dejlig er jorden”.


Korps fik glæde af Sønderbys opløste legat

legat 700

10. april 2014 blev Sønderbys legat officielt overrakt til deling mellem FDF-spejderne i Hobro og KFUM-gruppen Rosendal.

Det skete, efter at menighedsrådet havde fået Civilstyrelsens tilladelse til at opløse legatet, fordi renteafkastet de senere år har været meget lavt. Derfor er der ikke sket uddeling af legatportioner siden 1992. Ved en ceremoni i konfirmandstuen fik repræsentanter fra korpsene overrakt fondens kapital. Der var cirka 35.000 kroner til deling.

Ved arrangementet deltog også familiemedlemmer til legatets stifter. Jenny Lyngaa, medlem af menighedsrådet, holdt et kort oplæg om legatets historie, inden den officielle overrækkelse fandt sted. Herefter var der hyggeligt samvær og lidt godt til ganen.

Legatets stifter, Christian Gyldenstjerne Sønderby, blev født i Tobberup 8. november 1866. Efter sin konfirmation kom han i lære som buntmager hos buntmager Christen Hansen i Hobro, hvor han fik svendebrev i 1886. Siden etablerede han sig i København med flere forretninger. I København blev han i 1919 oldermand for Buntmagerlauget og blev æresmedlem i Hatte- og Buntmagerlauget. Han blev også Ridder af Dannebrog og ved sin død i 1933 i Valby var han grosserer.

I sit testamente fik han indskrevet sit ønske om at oprette et legat til minde om sine forældre, gårdmand og skræddermester Peter Jørgensen Sønderby og Ane Margrethe Nielsdatter. Legatet blev herefter oprettet i 1938. Renterne af legatet skulle deles i to portioner.  Sønderbys ugifte døtre modtog hver en legatportion, så længe de levede. Den sidste datter døde i 1963, og herefter skulle legatet tildeles en fattig, ugift kvinde eller enke i Hørby Sogn, fortrinsvis i Tobberup.

Vindelev Kirkes altermaleri

Tidligere på året var jeg på besøg i Vindelev kirke nord for Jelling.alter1s

Vindelev Kirke er en af Danmarks ældste fra ca. 1154. I det lys er kirken en flot bygning med højt til loftet og lige og glatte mure. Set udefra skiller kirken sig ikke ud fra de fleste danske landsbykirker, og når man træder indenfor, fremtræder kirkerummet helt enkelt og traditionelt med rene hvide vægge og ensfarvet loft.

Men på et meget iøjnefaldende punkt er Vindelev kirke alt andet end traditionel. Altertavlen er et stort abstrakt maleri i stærke farver. Ved første øjekast kan maleriet virke voldsomt i forhold til det enkle kirkerum, men da jeg havde siddet og kigget på billedet en tid, kom jeg frem til, at det nok er den mest interessante alterudsmykning jeg har oplevet. Læs mere

Comments are closed.